Medlemmene evaluerer Politiets Fellesforbund

Medlemsundersokelse I Politiets Fellesforbund

– Responsen fra medlemmene våre har vært stor og vi er veldig takknemlige for at så mange har tatt seg tid til svare, sier nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

I forkant av undersøkelsen uttalte nestlederen at «jo flere svar vi får, jo bedre kan vi benytte resultatet til å fortsette å bygge Politiets Fellesforbund som en sterk fagforening og en god organisasjon for våre medlemmer».

Derfor er det gledelig at så mange fulgte opp denne bestillingen, og nå skal svarene evalueres og benyttes i jobben med å videreutvikle PF for fremtiden.

Godt i gang med analysearbeidet

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut i starten av oktober, og i overkant av en tredjedel av medlemmene i fagforeningen har tatt seg tid til å svare.

Neste steg er å gå gjennom alle besvarelsene og utarbeide en plan for det videre arbeidet med oppfølging. Det er forbundsstyret som vedtar veien videre i dette arbeidet.

– Vi har fått inn veldig mange gode innspill og vurderinger, og er godt i gang med å analysere svarene, sier Skatvold.

Medlemmene er med på å definere kvaliteten på jobben som PF gjør

Bakgrunnen for å gjennomføre undersøkelse var for å finne ut hvor god jobb medlemmene synes at Politiets Fellesforbund gjør, og i hvilken grad det leveres på de forventningene de har som medlemmer.

– Vi ønsket hjelp av våre medlemmer til å evaluere PF både sentralt og lokalt, både det som er bra og det som kan forbedres, slik at vi kan fortsette å være den fagforeningen som best ivaretar de ansatte i norsk politi, og den hjelpen har vi fått, avslutter nestlederen.