Medlemsregisterkurs 8. - 12. april

Medlemregkurs 201904

– Den årlige ukessamlingen bidrar til å bygge medlemsregisterlaget vårt enda sterkere, sier Erlend Langeland, som arbeider med kurs og medlemsoppfølging på forbundskontoret.

Samlingen for de medlemsregisteransvarlige i lokallagene er en viktig arena for å få oppdatert og utvekslet erfaringer rundt det arbeidet som gjøres for våre medlemmer.

Hovedtrekkene i programmet

De tre første dagene vil tiden brukes til å gå nærmere inn på arbeidet som gjøres rundt medlemsregisteret, relevant og nyttig statistikk, og ikke minst det arbeidet som gjøres på medlemsutvikling. Det vil også være en egen bolk om kommunikasjon og informasjon.

– Så vil vi torsdag og fredag brukes til å gå nærmere inn på forsikringsordningene i forbundet. Vi vil da samtidig også se nærmere på andre avtaler som vi har med våre samarbeidspartnere, reiseregninger, kjøring av lønn for lokallag, lokale kurs og OU-midler, og vervingsarbeidet, for å nevne hovedlinjene, avslutter Langeland.

Forbundets generalsekretær, Per Erik Ommundsen, som også deltar, har et solid team på plass fra forbundskontoret, som skal sørge for at dette blir en lærerik og god, gjennomført uke.