Medlemsundersøkelse i Politiets Fellesforbund

Medlemsundersokelse I Politiets Fellesforbund

– Vi ønsker hjelp av våre medlemmer til å evaluere oss selv, både det som er bra og det som kan forbedres, slik at vi kan fortsette å være den fagforeningen som best ivaretar de ansatte i norsk politi, sier forbundsnestleder Unn Alma Skatvold.

Undersøkelsen vil vise hvor god jobb medlemmene synes at Politiets Fellesforbund gjør, og i hvilken grad det leveres på de oppgavene de synes er viktigst.

– Undersøkelse tar for seg hvilke forventninger medlemmene har til Politiets Fellesforbund og hvordan de opplever at fagforeningen ivaretar disse forventningene. Det vi ønsker å ha svar på er samsvaret mellom disse to, og på den måten finne ut hvordan vi kan utvikle oss som fagforening, forklarer Skatvold.

Vil være en gjenntagenede undersøkelse

Planen er å at denne undersøkelsen skal legge grunnlaget for like undersøkelser i fremtiden. Dette er en av flere måter å ta pulsen på medlemsmassen slik at vi hele tiden kan jobbe for å ivareta deres interesser.

– Vi må tørre å evaluere oss selv, og hele tiden sørge for at vi gjør den beste jobben vi kan for våre medlemmer. Da er det viktig å jevnlig få tilbakemelding på den jobben vi gjør, og være villig til å ikke bare ta imot ros, men også ris, sier Skatvold.

Håper på mange svar

Medlemsundersøkelsen sendes til alle medlemmer i Politiets Fellesforbund onsdag 10. oktober, og har en svarfrist på 14 dager. Skatvold håper så mange medlemmer som mulig benytter sjansen til å komme med en tydelig og ufiltrert tilbakemelding.

– Jo flere svar vi får, desto bedre står vi til å evaluere tilbakemeldingene og benytte resultatet til å fortsette å bygge Politiets Fellesforbund som en sterk fagforening og en god organisasjon for våre medlemmer, avslutter hun.