Morgendagens fagforening

Fagdag Ou 01

Hvordan skal Politiets Fellesforbund se ut og jobbe i fremtiden, for å være den beste fagforeningen for de ansatte i politi- og lensmannsetaten?

Det har vært det overordnede temaet på fagdagen «Organisasjonsutvikling – Sammen bygger vi fremtidens PF».

Her har tillitsvalgte fra distriktene og særorganene, sammen med organisasjonsutviklingsgruppen (OU-gruppen), sett på hva som kreves fremover og hvordan vi kan utvikle oss i takt med endringene vi ser i egen etat.

Ønskede, nødvendige og forståelige endringer

– Politiets Fellesforbund har en sammensatt og allsidig medlemsgruppe, og for oss er det viktig å ivareta alle disse og sørge for at de blir sett og hørt. Det er en av de viktige faktorene for å nå de målene vi har satt oss, sier nestleder i Politiets Fellesforbund og leder av OU-gruppen, Unn Alma Skatvold.

I en tid der mye oppmerksomhet vies for eksempel reform, lønn og pensjon er det viktig å løfte blikket og se fremover for å være forberedt på de utfordringene som kommer rundt neste sving.

– Vi som OU-gruppe er avhengig av å få gode innspill fra hele organsiasjonen så vi kan gjennomføre både ønskede og ikke minst nødvendige endringer. Endringer som våre medlemmer både kjenner seg igjen i og forstår, sier Skatvold.

Må stå samlet og være tett på

– Det har vært en veldig nyttig dag så langt, og veldig interessant å høre hvordan de forskjellige lokallagene opplever de endringene som har vært og vi står ovenfor, sier første nestleder i PF PU, Åsbjørg Gussgard.

Hun understreker viktigheten av at Politiets Fellesforforbund står samlet, både lokallag, forbundskontoret og forbundsstyret.

– Vi må være forut for de endringene som kommer og jobbe tettere sammen. Det har vært gode meningsutvekslinger, så det blir spennende å se hva som kommer ut av dette, sier hun, og spekulerer i om man burde ha flere slike samlinger:

– Det er mye vi skal gjennom, og det er flere ting vi kan se på for å gjøre forbundet enda bedre, så vi får se om vi kommer gjennom alt før dagen er over.