Møter staten i retten om sivile stillingskoder på politistillinger

Rettssak

Espen Sjeggestad, partsrepresentant og forbundssekretær i Politiets Fellesforbund, og Tor Erik Heggøy, prosessfullmektig og partner i Tenden Advokatfirma, i retten torsdag.

Denne uka møter Politiets Fellesforbund staten i retten etter at forbundet stevnet arbeidsgiver for ulovlig bruk av sivile stillingskoder.

Saken har sitt utspring i at politidistriktene, etter beslutning fra Politidirektoratet, har begynt å tilsette polititjenestepersonell i sivil gjennomgående stillingskode (1211 - seksjonssjef), selv om jobbanalyse og utlysningstekster tilsier at det skal tilsettes politipersonell. Stillingene Politiets Fellesforbund mener ulovlig blir tilsatt i sivile koder skal også ha politigrad, uniform og full politimyndighet.

Unngår særaldersgrense

Politiets Fellesforbund mener dette er en omgåelse av aldersgrenseloven, altså et forsøk på å unngå særaldersgrensene. I tillegg er saken svært problematisk fordi den utfordrer de plikter og rettigheter som følger for polititjenestemenn og -kvinner.

- Saken er av prinsipiell betydning for et stort antall ansatte, og Politiets Fellesforbund finner det krevende at Politidirektoratet omlegger en praksis som har vært ubestridt og uomtvistet i mange tiår, sier forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund Roar Fosse.

Stor interesse internt

Mange tillitsvalgte fra Politiets Fellesforbund var tilstede i Oslo tingrett både onsdag og torsdag, for å følge saken, med partsforklaringer og vitneførsel.

Sluttprosedyrene holdes fredag denne uke.