Nå kan du søke om stipend

Person som tar notater ved en PC studerer studier kurs stipend (beskjært)

Foto: Ivan Samkov/Pexels

Enten du er tillitsvalgt eller ordinært medlem av Politiets Fellesforbund kan du nå søke om stipend til opplæringstiltak og kompetanseutvikling. Fristen for å søke er 20. august.

To ganger årlig kan man søke om stipend. En gang om våren, en gang om høsten:

– Formålet er å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Det er mulig å søke for hvert semester, men ved knapphet på midler prioriteres søkere som ikke har fått stipend tidligere, sier Susanne Wathne, fagleder for kurs og konferanse i Politiets Fellesforbund.

Både ordinære medlemmer og tillitsvalgte kan søke om stipend.

– Samme regler gjelder for begge gruppene: Man må få søknaden om stipend godkjent, og deretter må man kunne dokumentere utgiftene og at formålet er bestått før pengene utbetales. Man søker via «Min side» på hjemmesiden vår (pf.no/minside), i søknadsløsningen som åpnet i dag, sier Susanne Wathne.

Grunnet utvikling av nytt søknadssystem er søknadsfristen til stipend høst 2023 utsatt til 20. august, fra normalt 15. august.

To ordninger

Stipendordningen er delt inn i to alternativer:

 • Stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund
 • Stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund

Samme søknadsskjema benyttes, men tillitsvalgte vurderes etter kriteriene for stipend for tillitsvalgte.

Stipend for medlemmer av Politiets Fellesforbund

Tidligere var det kun tillitsvalgte som kunne søke stipend, men Politiets Fellesforbund innførte i fjor en pilot med stipendmuligheter for alle medlemmer. Dette er en prøveordning som skal evalueres i 2024.

For formell utdanning (videre- og etterutdanning) kan man søke om inntil 4000 kroner, og for uformell utdanning (kurs, konferanser, seminar) kan man søke om inntil 2000 kroner.

Hvem kan søke?

 • Medlemmer som har vært ordinært medlem sammenhengende i minst to år og er à jour med kontingentinnbetalingene.
 • Arbeidsledige medlemmer.
 • Nyutdannede fra Politihøgskolen som har korte vikariat (under seks måneder), eller ikke har fått jobb etter endt utdanning.
Stipendet tildeles ikke pensjonister, assosierte medlemmer eller politistudenter som tar bachelor ved Politihøgskolen.

Utgifter som kan søkes dekket er kurs-/semester-/eksamensavgift, kopiavgift og pensum. Det dekkes ikke bo- og reiseutgifter, tapt arbeidsfortjeneste og utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad på Min side. Stipendet skal ikke dekke utgifter til formell eller uformell utdanning som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger (lån hos lånekassen er unntatt).

Utbetaling av stipendet

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at den formelle eller uformelle utdanningen er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet utdanningen. All utgiftsdokumentasjon lastes opp fortløpende på Min side. Når all dokumentasjon og bekreftelse på bestått er lagt inn, sendes refusjonskravet - og stipendet utbetales.

Stipend for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund

Tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund kan søke om stipend, og det kan søkes om stipendmidler til følgende formål:

 • Utdanning
 • Kurs, konferanse, seminar
 • Reisestipend
 • Studier ved andre fagforeninger
 • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler

 • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.
 • Stipendet skal gi mulighet for å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og det skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.
 • Søkeren må være à jour med kontingentinnbetalingene.

Utgifter som kan dekkes er kurs-/semester-/eksamensavgift og pensum, samt bo- og reiseutgifter. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste eller utgifter til PC eller annet datautstyr.

Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad og vektes etter verv og relevans for vervet. Dersom det søkes om stipend til utdanning vektes det også etter studiemengde. Tildeling av stipendmidler skjer på bakgrunn av standardisert søknad på pf.no/minside.

Stipendet skal ikke dekke utgifter til formell eller uformell utdanning som i sin helhet dekkes av arbeidsgiver eller andre finansieringsordninger (lån hos lånekassen er unntatt).

Utbetaling av stipendet skjer først når søker kan dokumentere at utdanningen er bestått eller gjennomført, samt kan dokumentere de kostnader man har hatt tilknyttet utdanningen. All utgiftsdokumentasjon lastes opp fortløpende på pf.no/minside. Når all dokumentasjon og bekreftelse på bestått er lagt inn, sendes refusjonskravet og stipendet utbetales.

– Politiets Fellesforbund har registrert at mulighetene for stipender er en svært populær ordning. Nå er muligheten igjen til stede, og husk at all behandling av stipender skjer via Min side, avrunder faglederen for kurs og konferanse, Susanne Wathne.

Dersom du har spørsmål om ordningen, kan du sende en e-post til stipend@pf.no.