Nå kan tillitsvalgte søke studiestipend

Person som tar notater ved en PC studerer studier kurs stipend (beskjært)

Foto: Ivan Samkov/Pexels

Politiets Fellesforbund tildeler stipend for kompetanseheving to ganger årlig. Neste søknadsfrist er 15. februar 2022.

Formålet med stipendordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving. For Politiets Fellesforbund vil dette i sin tur bidra til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Det kan søkes om stipendmidler til følgende områder:

  • Utdanning
  • Reisestipend
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Internasjonal tillitsvalgtrolle
  • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler er gitt av forbundsstyret og fremgår slik:

  • Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet.
  • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.
  • Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.

Det bes om at det kommer frem av søknaden hva slags verv man har og det konkrete beløp det søkes om. Det må også opplyses om evt. økonomisk støtte fra arbeidsgiver.

Det kreves skriftlig rapport etter gjennomføringen av studiet/kurset/oppholdet, samt dokumentasjon på de kostnader man ønsker dekket av stipendmidlene. Innvilget stipend utbetales etter fullført studie, når påkrevd dokumentasjon er mottatt.

Søknad sendes direkte til forbundskontoret på e-post kurs@pf.no innen 15. februar 2022. Merk emnefeltet med «Søknad stipend vår 2022 – Fornavn Etternavn».

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Rundskriv 2022 - 01, Stipend vår 2022 (PDF, 0,2MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet