Nåværende leder og nestleder gjenvalgt i PF Politiets Utlendingsenhet

Pu Styre

Åsbjørg Gussgaard ble valgt til leder av PF PU på årsmøtet torsdag 6. februar. Gussgaard har fungert i ledervervet siden september.

– Jeg er veldig positivt overrasket, for jeg var redd det ikke skulle gå veien ettersom det har vært mye lobbyvirksomhet her i forkant. Men jeg er kjempefornøyd med å få fortsette som leder, og jeg er også veldig fornøyd med at jeg får med meg Even Nilsen som nestleder, sier Gussgaard.

Valgkomiteens innstilling foreslo Åsbjørg Gussgaard og Even Nilsen som leder og nestleder, men tok ikke stilling til hvilket av vervene de skulle ha. De var derfor begge lederkandidater, i tillegg kom det tre benkeforslag til ledervervet. Etter to runder med avstemning fikk Gussgaard 106 av 203 stemmer og ble valgt til leder. Det var også kamp om nestledervervet med et benkeforslag.

Vil ha en åpen dør

Gussgaard og Nilsen har ledet PF PU siden september, og har blant annet stått i den tøffe nedbemanningsprosessen som Politiets Utledningsenhet nå går igjennom.

– Den viktigste jobben fremover blir å fortsette å stå i den nedbemanningsprosessen vi nå er i, og jeg håper vi etter hvert får landet denne. Mye er allerede over og bestemt, og det er derfor ikke alt vi kan gjøre noe med, men jeg ønsker å være tilstede, jeg ønsker å være synlig og ha en åpen dør hvor folk kan komme og føle at de blir hørt. Også håper jeg vi etter hvert får tid til å ta tak i andre ting også. De aller fleste medlemmene våre skal fortsette å jobbe her i PU, og da er det viktig å sørge for at de har best mulige forutsetninger og arbeidsforhold fremover, sier Gussgaard.

Forbundsleder gratulerer

Politiets Fellesforbund sentralt deltok på årsmøtet og forbundsleder Sigve Bolstad var veldig fornøyd med at så mange medlemmer møtte på årsmøtet til PF Politiets Utlendingsenhet.

– At over 200 medlemmer i et lokallag med rundt 400 medlemmer møter opp på årsmøte er meget bra. Det var gode innlegg, godt planlagt, fine taler og demokratiet fungerer godt her. Jeg vil gratulere Åsbjørg så mye med den store tilliten det er å bli toppleder i et lokallag, og jeg vil også gratulere Even som nestleder og de øvrige som er valgt inn i styret og andre roller. Nå er det bare for de nyvalgte å brette opp ermene å gjøre en viktig jobb for fellesskapet, sier Bolstad.