Nordisk politiforbund møttes i Oslo

Nordisk Mote I Oslo

Onsdag ble det holdt styremøte i Nordisk politiforbund i Oslo. Erfaringsutveksling, reform og fokus på fremtiden står sentralt.

– Det har vært veldig hyggelig å hatt våre nordiske fagforeningskolleger på besøk. Vi har hatt fokus på dagsaktuelle saker, men ikke minst et fokus på fremtiden. Det er nyttig å ha disse foraene og dele erfaringer. Det er jo ikke noe poeng i at vi skal stupe rett inn i ting som de andre landene har dårlig erfaring med, og er det noen vi kan sammenligne oss med så er det jo våre nordiske naboland, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Viktig erfaringsutveksling

Nordisk politiforbund er en sammenslutning av politiforbundene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Dette ble startet i 1921 for å fremme felles nordiske interesser innenfor politiområdet, samt å få satt fokus på en rekke felles faglige problemstillinger.

– Vi har selvsagt hatt en erfaringsutveksling knyttet til reformer hvor vi ser at en del av de erfaringene som man gjør seg hos de landene som ligger foran oss i reformarbeidet er veldig gjenkjennbare. Vi ser dessverre også at det er en sterk sentralisering av politiet, og at HR-funksjonen får en for sterk operativ plassering, og derfor en helt annen plassering enn hva den var tiltenkt, sier Bolstad.

I de nordiske landene er det også et felles problem at det i en travel hverdag, hvor det er mye som skjer, i stadig større grad er for lett for toppledere å delegere vekk blant annet viktige spørsmål om utviklingen av politiet, slik at disse prosessene får sin start og utvikling på levere nivå, og fagforeningene møter ofte ledere på lavere nivå som ikke sikker på de nødvendige fullmakter til å ta beslutninger.

Fremtidens politi

Styremøtene i Nordisk politiforbund går på rundgang, og i år var det Norge sin tur.

– Vi har også diskutert hva slags kompetanse politiet trenger fremover, for Norges del gjelder da dette blant annet det som ligger i Lystad-rapporten. Vi har diskutert medlemsundersøkelse, som vi nå gjennomfører blant annet etter inspirasjon fra Sverige og Danmark, vi har snakket om vold- og trusler mot politiet, hvor tilbakemeldingen fra noen av våre naboland er at tilstanden dessverre er verre der - og dit ønsker vi ikke å ende. Og vi har diskutert utdanningsnivået i politiet – hvor vi alle er enig i at du man ha en grundig utdannelse i bunnen, en lik plattform. Vi har også snakket om samarbeid på tvers av grensene, forteller Bolstad.

På styremøte forberedte også de nordiske landene seg til EuroCop-møtet i Vilnius 30-31. oktober, hvor viktige saker for det europeiske samarbeidet er på agendaen.

Flere av våre nordiske kolleger deltar også på Politiets Fellesforbunds landsmøte i november.