Ny forbundssekretær på plass i Møllergata 39

Bente

Bente Elisabeth Bugge er ansatt som forbundsekretær i et vikariat med varighet til januar 2019.

Bugge har jobbet i Oslo politidistrikt siden 1988, og kommer fra stilling som seniorrådgiver på Stab HR og HMS. De siste fem årene har hun jobbet på arbeidsgiversiden med hovedfokus på partssamarbeidet, forberedelser til IDF og lokale lønnsforhandlinger.

Hun har siden 1996 hatt en rekke tillitsverv både lokalt og sentralt, blant annet flere år som 2. nestleder i styret til Oslo politiforening, og har sittet både i landsstyret og forbundsstyret.

I tillegg har hun sittet i det sentrale ansettelsesrådet i 10 år, har erfaring fra både AMU og HAMU, og vært brukt som dirigent på flere landsmøter i Politiets Fellesforbund, og vært leder av merkantilutvalget.

God faglig ballast og kompetanse

– Med over 20 år erfaring som tillitsvalgt og 30 år i Politi- og lensmannsetaten er Bente en kjemperessurs både for medlemmene våre og for alle som jobber på forbundskontoret, sier forbundsleder Sigve Bolstad.