Ny informasjon fra Gouda om koronaviruset

PF Forsikring

Gouda får fremdeles mange spørsmål om dekning i forbindelse med koronaviruset. I og med at situasjonen stadig endrer seg, henstilles alle til å følge med på Goudas hjemmesider.

Gouda oppfordrer derfor til å følge nøye med på sine hjemmesider www.gouda.no / www.gouda.no/beredskap. Her finnes svar på ofte stilte spørsmål om Koronaviruset og dekning. Hold deg gjerne også oppdatert hos Folkehelseinstituttet og UDs reiseinformasjon/regjeringen.

Flere bedrifter har innført egne retningslinjer for reiser og arbeidskarantene, men Gouda gjør oppmerksom på at frykt for koronaviruset ikke er dekket av reiseforsikringen. Som utgangspunkt, skal kundene forholde seg til gjeldende vilkår.

Her noen presiseringer:

Avbestilling

Gouda erstatter:

  • Avbestillingskostnader i henhold til vilkår for reiser til Kina og Hong Kong, samt reiser til destinasjoner i Nord Italia, hvor lokale myndigheter har isolert byen - og på reiser der avreisedato er før 10.03.2020.

Gouda erstatter ikke:

  • Avbestilling til andre reisemål grunnet frykt for viruset

Karantene, dersom forsikringstaker blir internert under reisen

Gouda erstatter:

  • Medisinske utgifter i henhold til vilkår (undersøkelse/behandling/opphold)
  • Kompensasjon for tapte feriedager, i henhold til vilkår
  • Innhenting av reiserute kan bli vurdert i henhold til vilkår

Gouda erstatter ikke:

  • Kostnader i forbindelse med tilbakeholdelse uten medisinsk årsak. Forsinket fremmøte og feriekompensasjon kan forekomme

Hvordan skal de reisende forholde seg

  • Ta kontakt med reisearrangør for mulig ombooking / refusjon av reisen. Husk at forsikringen kun dekker utgifter som ikke refunderes av reisearrangøren.
  • Reisende i berørte områder må følge med på norske og lokale myndigheters informasjon og anbefalinger.