Ny obligatorisk begravelsesstøtte

PF Forsikring

Politiets Fellesforbund har inngått en avtale om obligatorisk kollektiv begravelsesstøtte som fra nyttår blir implementert i den obligatoriske forsikringspakken.

Den kollektive ordningen er innført etter ønske fra lokallagene, og er obligatorisk for alle medlemmer i Politiets Fellesforbund.

Bedre vilkår

PF begravelsesstøtte er inkludert i den obligatoriske forsikringspakken fra 01.01.2019. Den nye ordningen betyr at både du som medlem i Politiets Fellesforbund, ektefelle/samboer og barn, dekket av vår nye PF Begravelsesstøtte. Forsikringen utbetales raskt ved dødsfall. Forsikringssummen er 1 G – kr. 96 883. Aldersgrensen er 70 år for deg som medlem, og for ektefelle / samboer, og 21 år for dine barn. Du må være medlem av Politiets Fellesforbund - altså yrkesakriv. PF obligatoriske blir 12 kroner billigere per måned i 2019. Prisen på PF obligatoriske er kr. 241,- pr. måned og gir medlemmene en omfattende forsikrings-«grunnmur».

Unngå ulike ordninger

Begravelsesstøtte er en solidarisk ordning. Forbundsstyret har lagt vekt på å innføre en kollektiv ordning for å sikre medlemmene like rettigheter og like vilkår. Flere lokallag har en vedtektsfestet ordning om begravelsesstøtte, men det er store variasjoner i utbetaltlingssum og hvem som er dekket av ordningen; medlem/ektefelle/barn. Når begravelsesstøtte nå blir implementert i den obligatoriske forsikringspakken, er det ment som en erstatning for de lokale ordningene. Det har vært ønskelig å ivareta det beste fra de lokale ordningene.

Vedtak 12122018, Sak 186_18: Obligatorisk begravelsesstøtte fra 1.1.2019

Begravelsesstøtte innføres som helobligatorisk forsikring uten reservasjonsrett, og igangsettes så snart det er praktisk mulig. Begravelsesstøtte for medlem, ektefelle/samboer og barn.