Ny rekord igjen for Politiets Fellesforbund

Forbundsleder Unn Alma Skatvold på lokallagsledersamling i januar 2023

Det er for tiden 11 274 årsverk med politiutdannede personer i Norge. 11 240 er medlemmer av Politiets Fellesforbund – en fagforeningsdekning på rekordhøye 99,7. – Dette er et tall som både inspirerer og forplikter, sier Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund.

Skatvold understreker at Politiets Fellesforbund er en fagforening for alle yrkesgrupper som jobber innenfor politietaten.

– Vi er en sterk fagforening som representerer ikke bare dem som har politiutdannelse, men også store sivile yrkesgrupper som jobber i etaten. Vår høyest prioriterte oppgave er å kjempe for gode lønns- og arbeidsvilkår for alle våre medlemmer, sier forbundslederen.

99,7 prosent

På samme tid ifjor var fagforeningsdekningen blant politiårsverk 99,1 prosent. Nå er den høyere.

– 99,7 prosent er et svært høyt tall. Og det er viktig for Politiets Fellesforbund å være en sterk fagforening med mange medlemmer. Det er da vi kan utøve vår rolle i trepartssamarbeidet på en best mulig måte.

– Det gir Politiets Fellesforbund ekstra tyngde i at vi er stemmen fra de ansatte - fra gulvet, bilene og hverdagen for våre medlemmer. Vi får direkte og konkrete innspill fra de ulike arbeidsplassene om hvordan det faktisk er å gjøre en så viktig og krevende jobb. Mange av oss som enten er fulltidstillitsvalgte eller sitter i departement eller direktorat må få vite hvordan politikken, føringene eller stadige endringer treffer. Da er det godt å vite at vi har så mange medlemmer i ryggen som aldri har vært engstelige for å si hva de mener til oss. Så er vår jobb å være deres talerør videre, understreker Unn Alma Skatvold.

Sterkt apparat

Skatvold fullroser det sterke tillitsvalgtapparatet som forbundet rår over.

– Vi har svært dyktige tillitsvalgte utover hele landet som gjør en fantastisk jobb for å ivareta Politiets Fellesforbunds flere enn 17 000 medlemmer. Vi har i mange år satset store ressurser på kurs og skolering av våre tillitsvalgte. Kunnskap er makt, ingen tvil om det, sier en stolt leder av Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.