Ny runde med studiestipend for tillitsvalgte

Student på biblioteket ved Politihøgskolen

Foto: Pernille Ingebrigtsen

Nå er det igjen mulig for tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund å søke stipend til utdanning/studier. Søknadsfristen i denne runden er 15. februar 2021.

Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med søknadsfrist 15. februar og 15. august.

Formålet med stipendordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving. For Politiets Fellesforbund vil dette i sin tur bidra til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Det kan søkes om stipendmidler til følgende områder:

  • Utdanning
  • Reisestipend
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Internasjonal tillitsvalgtrolle
  • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler er gitt av forbundsstyret og fremgår slik:

  • Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet.
  • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte med relevans for rollen som tillitsvalgt.
  • Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser, at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.

Det bes om at det fremgår av søknaden hva slags verv man har og det konkrete beløp det søkes om.

Det kreves skriftlig rapport etter gjennomføringen av studiet/kurset/oppholdet, samt dokumentasjon på de kostnader man ønsker dekket av stipendmidlene. Innvilget stipend utbetales etter fullført studie, når påkrevd dokumentasjon er mottatt.

Søknad sendes direkte til forbundskontoret på e-post: pf@pf.no, merk emnefeltet med «Søknad stipend vår 2021 – Fornavn Etternavn». Søknadsfristen er 15. februar.

NB! Merk at søknadsfristen er flyttet fram fra tidligere år.

📁 DOKUMENTER

📱 På mobil? Sveip mot venstre for å se alt
Rundskriv 2021 - 01, Stipend vår 2021 (PDF, 1MB)
> Finn flere filer i dokumentarkivet