Nytt styre i PF Sør-Øst

Styret Sorost

Jon Torp ble gjenvalgt som leder i PF Sør-Øst på årsmøtet i Langesund mandag. Nestleder og tidligere lokallagsleder i Søndre Buskerud, Astrid Røren, tok ikke gjenvalg, og ble takket av for sin mangeårige innsats i fagforeningen.

I landets nest største politidistrikt har Politiets Fellesforbund tidligere hatt fire frikjøp. For 2020 har dette blitt redusert til 2,5, noe som førte til endringer i styresammensetningen.

Jon Torp ble gjenvalgt som lokallagsleder, Paal Knutsen ble gjenvalgt som nestleder, mens 1.nestleder Astrid Røren gir seg i fagforeningen og går tilbake til sin tidligere jobb som etterforsker på seksjon for seksuelle overgrep og vold mot barn.

– Jeg ønsker å gratulere Jon med fornyet tillit, han gjør en fantastisk jobb som lokallagsleder. I tillegg vil jeg takke Astrid for den viktige jobben hun har gjort i lokallaget gjennom mange år, og jeg er glad hun fortsetter i Forbundsstyret ut perioden. Jeg vil også gratulere nestleder Paal Knutsen med gjenvalg, og styret i Sør-Øst er heldig som fortsatt har med seg organisasjonssekretær Thomas Madsen i styret, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Tøff jobb med innsparinger og kutt

Det var flere utskiftninger i styret i PF Sør-Øst under årsmøtet. De som gikk ut av styret hadde selv valgt å ikke ta gjenvalg.

– Det er mange som de siste årene har lagt ned en viktig innsats for de ansatte i Sør-Øst, og jeg er veldig stolt over at disse har valgt å stå på for Politiets Fellesforbund. Tusen takk for det. Jeg er sikker på at også det nye styret kommer til å gjøre en veldig god jobb i en tøff tid hvor distriktet skal spare 100 millioner kroner, og lokallaget har fått reduksjon i frikjøpene sine. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere, sier Bolstad.

Misnøye rundt tjenestelister

I forbindelse med årsmøtet arrangerte PF Sør-Øst en tillitsvalgtsamling med fokus på medbestemmelse, samarbeid og tillit.
Her holdt Arne Guddal innlegg om den krevende dialogen, AFI-forsker Christin Thea Wathne snakket om medbestemmelse i politiet, Isak Lekve holdt innlegg om da personalkontoret ble til HR og Rune Hunshamar snakket om prestasjonskultur.

I tillegg holdt forbundsleder Sigve Bolstad, hovedverneombud Bjørn Druglimo og politimester Ole Sæverud hilsningstaler til årsmøtet.

Sæverud måtte også svare opp på misnøye blant de tillitsvalgte for prinsipper for tjenestelistene distriktet har satt opp for sommeren, hvor de ansatte blant annet må jobbe annen hver helg.

Astrid