Nyvalgt leder for det nest største lokallaget i fagforeningen

Lisa Figenschou 1

To måneder etter studiestart har PF Politistudentene vervet 462 av 550 nye elever. Det betyr at med sine 1865 medlemmer er Lisa Figenschou leder for det nest største lokallaget i Politiets Fellesforbund.

– Jeg er veldig takknemlig for å ha fått tilliten som leder i PF Politistudentene, og ser frem til et spennende og lærerikt år hvor jeg, og de resten av styret, har muligheten til å jobbe for alle politistudenter i Norge, sier Figenschou.

Etter å ha blitt valgt inn tre dager før regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett, og den pågående debatten om ny Politihøgskole, har det vært nok å jobbe med. Men for PF Politistudentene vil det fortsatt være å få nyutdannede ut i arbeid som er den viktigste saken.

– I år som i tidligere år vil vårt hovedfokus være å bedre jobbmulighetene for nyansatte politibetjenter. Tallene fortsatt er uakseptabelt lave, så dette er den viktigste saken vi skal jobbe med, sier hun.

Ser frem til å jobbe sammen med den nye lederen

PF Politistudentene er en viktig premissleverandørene for å fremme studentenes saker. Lokalforeningen på nærmere 2000 medlemmer, utgjør den nest største lokalforeningen i Politiets Fellesforbund, kun Oslo Politiforening er større. Det er viktig med en sterk lokalforening som brenner for studentenes saker og rettigheter.

– Vi ser frem til et like godt samarbeid med det påtroppende styret og nyvalgt leder Lisa Figenschou, sier forbundssekretær og PF Politistudentenes kontaktperson, Linda Verdal.

Verving

Verveturné på Politihøgskolene

PF Politistudentene, sammen med representanter fra forbundskontoret, har vært på besøk hos de tre forskjellige Politihøgskoleavdelingene i Bodø, Stavern og Oslo. Det har resultert i at 84 prosent av alle nye studenter har meldt seg inn i Politiets Fellesforbund.

Under besøkene sine har fagforeningen blant annet bydd på foredrag med tidligere innsatsleder og foredragsholder Anders Bang Danielsen, kjent fra TV-programmet Nattpatruljen, informasjon om forsikrings- og medlemsfordeler ved medlemskap, samt en innføring i hvilke muligheter og karriereveier man kan velge som politiutdannet i Norge.

Martin Danielsen #01

Takket avtroppende det avtroppende styret og lokallagsleder Martin Danielsen

Siste stopp på verveturnéen var Oslo, og der benyttet Politiets Fellesforbund seg av muligheten til å takke avtroppende leder for PF Politistudentene for innsatsen han og styret har lagt ned de siste tolv månedene.

– Det er et privilegium å være kontaktpunkt opp mot PF Politistudentene, og jeg er imponert over engasjementet og det høye faglige nivået. Det avtroppende styret, med Martin Danielsen i spissen, har markert PF Politistudentenes saker på en fremragende måte både internt i Politiets Fellesforbund, i media og i møter med sentrale politikere. De var sentrale i de politiske påvirkningsprosessene som førte til at vi fikk 131 millioner inn på statsbudsjettet 2018 for ansettelse av nyutdanna fra PHS, sier Linda Verdal.

Det gode samarbeidet, og resultatene, er noe avtroppende leder i PF Politistudentene tar med seg i bagasjen når han nå er uteksaminert fra PHS, og tenker det er gode muligheter for det nye styret nå når han leverer fra seg stafettpinnen:

– Det har vært hektisk, og tidvis krevende, men samtidig veldig interessant og givende. Og så synes jeg at vi fikk til ganske mye, og er helt sikker på at det gode arbeidet blir videreført med Lisa bak roret, sier Danielsen.