Odd Reidar Humlegård takket av

Sigve Bolstad Og Odd Reidar Humlegard

Det var torsdag 24. januar at forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, takk av Norges nå avgåtte politidirektør, Odd Reidar Humlegård.

Bolstad takket behørig av politidirektør Humlegård under en markering, som fant sted 24. januar.

Humlegård kom inn i rollen som politidirektør i en krevende tid for mange. Han holdt stø kurs i det som han har hatt troen på. Fagforeningen har opp gjennom tidvis vært uenig med ham i ulike saker, likevel vært tydelig på å skille sak og person hele veien.

– Politiets Fellesforbund ønsker å takke Politidirektøren for den innsatsen han har lagt ned i norsk politi de siste seks årene. Han har stått i det i en svært krevende tid for politiet; kritikken etter 22.juli, ønsket om mange store endringer i politiet og planleggingen og gjennomføringen av historiens største reform i norsk politi. Det har blitt stilt tøffe krav fra politikerne, de ansatte i politiet, publikum og oss i fagforeningene, sier Bolstad.

Krevende samarbeidsklima

Det har vært svært krevende tider de siste årene, og dette har også preget samarbeidet mellom Politidirektoratet og fagforeningen. Politiets Fellesforbund har merket at samarbeidsklimaet har blitt stadig vanskeligere underveis i reformarbeidet.

– Vi har likevel valgt å være tydelig på hva vi mener er det beste for våre medlemmer og samfunnet, og jeg tror at politidirektøren, med sin lange erfaring fra etaten, forstår at kritikken har kommet i beste mening. Jeg både håper og tror både vi og direktøren har ønsket og ønsker det beste for de ansatte i etaten og befolkningen. Og vi har også forståelse for at det til tider må ha vært en tung oppgave å være politiets øverste leder i løpet av disse årene, avrunder Bolstad.

Politiets Fellesforbund ønsker Odd Reidar Humlegård lykke til videre i karrieren!