PF i Kasakhstan

Kasakhstan2

PF har holdt foredrag om likestilling og mangfold i Kasakhstan.

I forrige uke var Politiets Fellesforbund invitert til å holde et foredrag om likestilling og mangfold for OSCE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid, i Kasakhstan i midten av Asia, 515 mil unna. – Det er tilfredsstillende å se at Politiets Fellesforbunds fokus på likestilling og mangfold blir lagt merke til langt utover politietatens grenser, sier forbundssekretær Kari Anne Kristiansen.

Sammen med generalsekretær Per Erik Ommundsen var hun invitert til å holde et foredrag om likestilling i politiet i Norge og rollen til Politiets fellesforbund gjennom trepartssamarbeid.

- Vi ønsket å formidle hvordan vårt fokus på mangfold og likestilling bidrar til bedre resultater som økt tillit og bedre oppgaveløsning. Vi var også tydelige på at vi har en vei å gå når det for eksempel gjelder seksuell trakassering, flere kvinner i utrykningsenhet og ikke minst når det gjelder å rekruttere og utnytte det mangfoldet vi har, sier Kari Anne Kristiansen som er forbundssekretær med ansvar for likestilling og mangfold i Politiets Fellesforbund.

En ny verden

- Det var som å komme til en ny verden. Man skjønner at Norge ligger langt framme i løypa når det gjelder likestilling og mangfold, og det føltes godt å representere en organisasjon fra Norge som har likeverd, muligheter og respekt som grunnelementer. Jeg opplevde at vi ble lagt godt merke til og at vårt budskap og våre erfaringer skapte oppmerksomhet, sier Kari Anne Kristiansen.

Kaskhstan3

I bakgrunnen ses Kari Anne Kristiansen og Per Erik Ommundsen fra PF.

Riktig å vise seg fram

Generalsekretær Per Erik Ommundsen stod for en del av foredraget, og også for ham var et besøk til midten av Asia en opplevelse for livet:

- Jeg synes det er flott at Politiets Fellesforbund markerer seg langt utover vår virksomhets grenser for å fortelle om våre erfaringer. Vi kom til et land hvor det ikke er lov å ha fagforeninger. Jeg tror det er svært viktig for Politiets Fellesforbund å være synlig i slike fôra når vi får anledning til det. Vi knytter kontakter på høyt diplomatisk nivå som vi kan dra nytte av senere. Nettverksbygging er svært viktig i de fleste sammenhenger. Og vi fikk noen aha-opplevelser. Vi knyttet blant annet kontakt med politiet i Berlin. Vi fikk vite at 40 prosent av de politiansatte i Berlin ikke har tysk avstamning, men de har likevel løst utfordringene med sikkerhetsklarering, sier Per Erik Ommundsen etter en opplevelsesrik tur.