PF Politistudentene i møte med justisministeren

Pf Politistudentene I Mote Med Justisministeren

– Jobbsituasjonen er vår viktigste sak, og vi skal fortsette å følge opp at tidligere lovnader blir holdt, sier Elisa Hugvik.

Justisminister Per-Willy Amundsen skrev i en e-post til Dagbladet i februar at Politidirektoratet skulle utarbeide en forpliktende plan for at alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og fortsatt sto uten jobb i etaten, skulle tilsettes innen 1.6.2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen nå i 2017.

Dette ville, i følge ham selv, føre til en historisk høy politibemanning i 2017.

Det var denne lovnaden som var hovedårsaken til at studentlaget til Politiets Fellesforbund i dag hadde møte med Justisministeren på hans kontor.

– Det er under en måned til ansettelseslovnaden for 2016-kullet går ut, så det er naturlig at vi følger opp dette og kommer til å ha et nytt møte i juni måned, sier lederen for PF Studentene Elisa Hugvik.

Justisministeren lovte at de «var på ballen», men påpekte samtidig at det er politimestrene som må sørge for å få ansettelsene i boks.

Justisministeren sitt ansvar å følge opp sin egen lovnad

Hugvik sier det er bra dette at det sies at lovnadene følges opp, men understreker at det må gjøres mer enn å peke på at det nå er politimestrene sitt ansvar:

– Lovnaden om ansettelse for alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og fortsatt sto uten jobb i etaten, var det Justisministeren som kom med og da er det også hans ansvar å sørge for at det gjennomføres, forklarer hun.