PF sier nei til å la innleide vektere holde tilbake snikere

Tromso9

Samferdselsdepartementet har et forslag ute på høring hvor det legges opp til at innleide vektere skal kunne ha muligheten til å holde tilbake snikere i kollektivtransporten. Politiets Fellesforbund er prinsipielt imot at det skal gis mulighet til å delegere bort praktiseringen av å holde tilbake reisende som ikke betaler for seg.

I dag er det slik at kollektivselskapet faktisk kan holde igjen dem som ikke har betalt – altså en aktiv bruk av et maktmiddel – men da må en ansatt i transportselskapet fysisk være til stede når en sniker stoppes. Høringsforslaget fra Samferdselsdepartementet går ut på at denne tjenesten skal kunne ivaretas av innleide vektere. Det er denne uthulingen av loven som Politiets Fellesforbund er imot:
- En lovendring som her er foreslått, vil kunne føre til at ansvarsforholdet kan pulveriseres vekk fra det ansvarlige selskapet til en tredjepart. Det er vi prinsipielt imot. Avveiningen er om kollektivselskapenes ønske om å spare relativt små ressurser skal kunne føre til en liberalisering av lovverket av å holde igjen folk med makt, sier Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

Maktmidler

Politiet er den eneste instansen som har hjemmel til å bruke makt i fredstid i Norge. For å være i denne posisjonen har hver politibetjent minimum tre års utdannelse og har grundig opplæring i både teori og praksis, samt årlig trening for å holde ferdighetene ved like.
- Transportselskapene har et grunnleggende ønske om å spare kostnader ved å bruke kun innleide vektere de selv ikke har arbeidsgiveransvaret for. Dette er vektere de ikke trener selv, ikke har personalansvar for eller har noe forhold til, bortsett fra å leie dem inn til bestemte oppgaver. Vi har full forståelse for at kollektivselskapene må driftes mest mulig kostnadseffektivt for å holde prisene for de reisende nede, men Politiets Fellesforbund mener at det er et viktig rettsprinsipp som nå er i spill og er redd dette kan føre til mer privatisert maktbruk på sikt. Det er ingen tjent med, understreker Unn Alma Skatvold.