PFPL til Europol

PFPL 24. - 26. april

Forbundssekretær Linda Verdal takker Europol for et nyttig og innholdsrikt program (f.v.): Morten Stene, Tore Hovstein, Thomas Talbot, Yngvar Joensen.

24. – 26. april hadde utvalget i Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) og lokale lederkontakter fra politidistrikt og særorgan lagt sitt møte til Haag i Nederland.

Dette ble gjort for å kombinere tradisjonelle diskusjoner med et besøk på Europol.

Første dagen var det interne saker som stod på agendaen, og ikke minst hvilke utfordringer som lederne står i nå etter oppstart av driftsfasen. Den økonomiske situasjonen i distrikt/særorgan gjør denne fasen spesielt utfordrende, men det var også forskjeller mellom distriktene/særorganene som ikke bare gjaldt økonomi. Dette er viktige tilbakemeldinger å ta med seg i den videre dialog med POD/justisdepartementet.

Delegasjonen besøkte Europol

Den andre dagen var delegasjonen på Europol. Europol har som formål å sikre økt effektivitet og samarbeid mellom myndighetene i medlemsstatene, som har ansvaret for å forebygge og bekjempe internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme.

Studietur Utenfor Bygget

Lederen for den norske desken, Yngvar Joensen, hadde laget et veldig nyttig og innholdsrikt program for politilederne. Vi fikk innsikt i hvilken bistand norsk politi kan be om via Europol, og hvordan samarbeidet og informasjonsutvekslingen fungerer i praksis.

Foruten Joensen selv, fikk vi informasjon fra to andre politikolleger på desken, Tore Hovstein og Emil Jenssen. I tillegg, bidro Thomas Talbot, fra tollvesenet, som inngår som en del av den norske desken.

Avslutningsvis, fikk vi et foredrag av politiadvokat Morten Stene, som arbeider på det norske kontoret ved Eurojust. Eurojust er den Europeiske unions byrå for samarbeid mellom påtalemyndigheter, og har som oppdrag å styrke det europeiske samarbeidet mot grov grenseoverskridende kriminalitet som berører to eller flere av EUs medlemsstater.

– Politilederne satt igjen med utrolig nyttig informasjon om hvilke muligheter vi har i Europol/Eurojust, når vi har behov for samarbeid over grensene, sier utvalgsleder i PFPL, Lars Reiersen.

Det sitter veldig god kompetanse på den norske desken i Haag, både når det gjelder internasjonalt samarbeid, men også hvilken unik mulighet som ligger i det interne samarbeidet mellom landene som sitter i Europol.

– Dette tar lederkontaktene med seg tilbake til distriktene/særorganene, og forhåpentlig kan ressursen utnyttes enda bedre, avslutter Reiersen.