Politiet deltar i Pride for 14.gang

Pride 2018

Oslo Pride er i full gang, og også i år deltar selvfølgelig politiet. En deltakelse forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener er svært viktig.

– Det er utrolig viktig å vise mangfoldet i samfunnet, mangfoldet i politiet og mangfoldet i Politiets Fellesforbund, sier Bolstad.

Må vise hvilket samfunn vi ønsker fremover

Målet med politiets deltakelse er å fremme og synliggjøre mangfold og inkludering både internt i politiet og utad til publikum.

– Du skal ikke gå alt for langt tilbake før det faktisk var kriminalisert å være homofil. Sånn er det heldigvis ikke i dag, men det har ikke kommet av seg selv, så derfor er det viktig å vise seg frem og ta del i hvordan man ønsker at samfunnet skal være fremover. Det gjør Politiets Fellesforbund gjennom å være i Pride park her, og gjennom å gå i tog på førstkommende lørdag. Det er en stolthet, sier Bolstad.

Deltar aktivt hele uka

Oslo Pride er en viktig arena for å sette mangfold på dagsorden, og Politiets Fellesforbund deltar derfor aktivt under hele uka.

– For første gang er vi tilstede i Pride park med en egen Unio-stand, der kunnskap og felleskap er fellesparolen som vi står under, sammen med de andre forbundene i hovedsammenslutningen. Politiet er også representert i Pride park med en stand der blant annet Politihøgskolen er til stede, nettopp fordi vi ønsker å rekruttere til et mangfoldig politi. Vi har bevissthet rundt hatkriminalitet, og ønsker å skape tillit til publikum ved å vise at vi er tilstede, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund og fagansvarlig for likestilling- og mangfold, Liv Ova Graham.

Fagdag i regi av Unio

I år skal også Unio holde en fagdag i forbindelse med Oslo Pride. Dette skjer på fredag, og Politiets Fellesforbund er også til stede her.

– Her er det kompetanse rundt LHBT-gruppen som vil stå i fokus, og dette vil være et kunnskapsløft for mange av våre tillitsvalgte i de ulike forbundene, sier Graham.

Oppfordrer alle til å møte i Pride paraden

Aller mest gleder Graham seg til det hun kaller toppen av kransekaka på lørdag.

– Vi skal jo toppe det hele med paraden på lørdag. Her blir det 14. gangen politiet er til stedet, og er en stor del av det. I fjor deltok vi med 170 deltakere fra politiet, jeg håper at vi blir like mange i år. Jeg oppfordrer alle til å komme og være en del av det flotte arrangementet, sier Graham.