Politiet må bli koronatestet

Sigve Bolstad #13

Foto: Torkjell Trædal

Politiets Fellesforbund håper politifolk som mistenker at de har vært utsatt for koronasmitte kan bli prioritert for testing. Over 1000 ansatte i politiet er nå i karantene.

Forbundsleder Sigve Bolstad frykter et massivt antall tjenestefolk i karantene hvis man ikke snart får på plass en ordning som sikrer hurtigsjekk av ansatte i politi- og lensmannsetaten.

- Politietaten er utnevnt som en samfunnskritisk funksjon i denne vanskelige tiden, og som ansatte i førstelinjen, i en etat som løper til der andre løper fra, er det ingen måte de politiansatte kan ta forholdsregler som sikrer de mot smitte av korona. Jeg ber om at politiet får tilgang på tester, så lenge det ikke det går ut over andre liv. Det er viktig at vi får testet for koronaviruset så raskt som mulig, for å unngå ubegrunnet langvarig karantene som kan gå på bekostning av beredskapen, sier Bolstad.

Påkjenning å ha usikkerheten hengende over seg

Sigve Bolstad mener politiet må ta nødvendige forholdsregler og bruke det smittevernutstyret de mener er tilstrekkelig, men at det er umulig å forsikre seg helt mot potensiell smittefare når man jobber i førstelinjen med mennesker.

- Politifolk er bare mennesker de også. De har noen de er glad i og som er glad i dem. Det er en stor påkjenning for enkeltindividene å måtte gå å bekymre seg unødvendig lenge for om de er smittet eller ikke, sier forbundslederen.

Stolt forbundsleder

Bolstad er stolt over den innsatsen man nå ser på gata og i politiet generelt.

- Jeg blir stolt over de ansatte i norsk politi når jeg ser hvor langt de strekker seg i en tid fylt av usikkerhet. De står på for at vi som etat kommer oss styrket gjennom denne pandemien, og at politiet klarer å levere på sitt samfunnsoppdrag og vært tilstede for befolkningen slik det er behov for nå, sier Sigve Bolstad.