Riktig god jul fra forbundsleder

Bilde julehilsen

2020 har vært et spesielt og krevende år, og forbundsleder Sigve Bolstad er stolt over innsatsen til våre medlemmer og tillitsvalgte i denne svært spesielle tiden vi har stått i. Nå håper han alle får en fin og fredfull jul.

– 2020 har vært et helt spesielt og krevende år. Torsdag 12. mars gikk landet i lockdown, og mange har følt på, og kjenner på, hvordan det er å stå i en pandemi. Vi tar det ulikt. Mye har gått over på digitale flater, og vi har møttes langt mindre fysisk, både privat og jobbmessig. Samtidig er det et behov for å se den enkelte. Derfor har vi tenkt veldig mye på solidaritet, og det å ville hverandre vel i den tida som vi har stått i, sier Bolstad i en videohilsen til medlemmene.

Flere stillinger i hele etaten

Bolstad er fornøyd med at norsk politi har blitt utpekt som en kritisk samfunnsaktør i krisetider.

– Det er også viktig å være tydelig på viktigheten av å ha et godt norsk politi. Vi har fått, og det er jeg veldig glad for, omgjort de 400 midlertidig koronastillingene til faste stillinger, vi har fått 45 sivile stillinger til Namsfogden, og 30 til påtale. Tilsammen har Politiets Fellesforbund tatt et helhetsansvar som jeg er stolt av, og som har vært viktig for å være med å bidra til å løse samfunnsoppdraget, sier Bolstad.

Over en milliard mer til politiet i 2021

Av positive ting som har skjedd i 2020 trekker Bolstad frem bevilgningene over statsbudsjettet for 2021.

– Vi fikk klar beskjed; 2020 ville bli det siste gode politibudsjettåret, men gjennom god samhandling, godt påvirkningsarbeid opp mot opposisjon og posisjon, og all den gode jobben som dere har gjort der ute i lokallagene og også sentralt i Politiets Fellesforbund, så har vi faktisk fått over en milliard kroner i påplussing på 2021-budsjettet. Så sier ikke jeg at det innebærer at budsjettet ikke kommer til å være stramt fremover, men vi skal være glad og vi skal også være takknemlig, for situasjonen kunne vært langt verre, sier Bolstad.

Forbundsleder trekker også frem saker som stillingskodesaken, særalder, yrkesskadeerstatning, områdegjennomgangen som viktige saker Politiets Fellesforbund har jobbet med i 2020.

– Dette er saker som vi kommer til å ta med oss, og jobbe minst like hardt med i 2021.

Nådd to per tusen-målet

Han er også fornøyd med at man i 2020 har nådd to polititjenestemenn- og kvinner per tusen innbyggere.

–Det har vært en kamp som har vart i tolv år, og som vi nå kan kvittere ut å ha nådd i 2020, men det innebærer ikke at vi kan la være å holde trykket på det også inn mot 2021 og videre.

Ønsker alle en god jul

Bolstad avslutter videohilsenen med å ønske alle medlemmer og tillitsvalgte en riktig god jul.

– Året går mot slutten, derfor har jeg behov for å si en riktig god jul til samtlige av dere, og et riktig godt nytt år. Og til dere som skal jobbe i jula; vær forsiktig, ta vare på dere selv - dere er verdifulle. God jul til hver og en av dere, sier Bolstad.