Samling sivile kontaktpersoner København

Vegar Monsvoll (midten) sammen med dansk politi på samling.

Vegar Monsvoll (midten) sammen med dansk politi på samling.

Sivile kontaktpersoner har denne uken vært samlet og gått gjennom temaer som lønn, karriereveier, inkluderende arbeidsliv, tillitsvalgtes rolle i nedbemanning og fremtidens Politiets Fellesforbund.

Som oppfølging fra samlingen i 2018 fikk vi også besøk av to ansatte fra den Den Kriminalpræventive Sektion i København. Temaet var komplementær kompetanse i det forebyggende arbeidet.

Dansk politi i utvikling

Dansk politi har kommet langt i bruk av sivile forebyggere, som tillegg til politiutdannede forebyggere. Arbeidsbeskrivelsen for de sivile forebyggerne er lik som for de politiutdannede forbyggerene. Med en faglig bredde, utfyller de også hverandre, og lærer nye måter å jobbe på.

Sammensetningen av variert kompetanse på denne seksjonen er politisk besluttet, og har kommet i tillegg til de politiansatte som allerede jobber der.

Det har vært en engasjert gjeng, som aktivt har deltatt i diskusjoner, og som har bidratt til gode innspill som Sivilutvalget tar med seg i arbeidet videre.

Historier til læring

– Vi har fått høre flere historier fra deltakerne, som beskriver en tøffere arbeidshverdag med færre ansatte og høyere restanser, sier leder av Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll.

Monsvoll sier videre at det gjør noe med deg som utvalgsleder, når du hører historier om ansatte som må slutte i jobben grunnet dårlige budsjett eller omstilling.

– De sivile kontaktpersonene uttrykte sine klare forventninger til fremtidens Politiets Fellesforbund angående å ivareta medlemmene, avrunder Monsvoll.