Samling i grenseland

Storskog

Grenseovergangen ved Storskog stenges hver dag klokka 16.00.

Sivilutvalget hadde i forrige uke samling i Kirkenes i Finnmark – bokstavelig talt i grenseland og med omvisning til tidligere mye omtalte Storskog grenseovergang.

Leder av sivilutvalget, Øyunn Myklestul-Jensen, var godt fornøyd med opplegget:

- Det er viktig å møte de sivile medlemmene på deres hjemmebane og fange opp hva som rører seg. På den måten kan vi sentralt vite hvor skoen trykker og ha riktig fokus, sier utvalgslederen.

Sivilutvalget møtte politimesteren i Finnmark og hadde flere møter med sivile medlemmer og på flere enheter. Utvalget besøkte også politiattestsenteret i Vardø:

- Lønnsoppgjøret ble diskutert. Det samme ble seniorpolitikk og den generelle ressurssituasjonen. Politiets Fellesforbund har mange engasjerte medlemmer i nord. Det hersker det ingen tvil om, sier Øyunn Myklestul-Jensen.

Sivilutvalget overvar dessuten stenging av Storskog grensestasjon. Hver dag klokka 16.00 stenger grenseovergangen for dagen, og denne seansen fikk sivilutvalget med seg.

- Det gjorde inntrykk å være så nær grensen til Russland, avrunder Øyunn Myklestul-Jensen.