Sivil- og ledersamling i regi av PF Innlandet

Sivilsamling

– Disse samlingene, og initiavtivet fra PF Innlandet, er kjempegod medlemspleie og erfaringsutveksling, sier leder i Sivilutvalget, Vegar Monsvoll.

– Tilbakemeldingen på de foregående sivile samlingene har vært positive, og det gis uttrykk for at dette er det behov for, sier Britt Elin Bakken, leder for PF Innlandet sitt sivilutvalg og «primus motor» bak samlingen.

Med nesten hundre deltagere er den tredje samlingen foreløpig den største, der sivilt ansatte og ledere i Innlandet politidistrikt er samlet for faglig påfyll og for å dele erfaringer.

– Vi har valgt å være samlet den første dagen, og så deler vi oss på dag to og har fokus på de forskjellige utfordringene og problemstillingene som de to gruppene kan møte på hverdagen, sier leder av sivilutvalget i PF Innlandet, forteller Bakken.

Vegar Monsvoll

En viktig arena for erfaringsdeling og formidling

Leder for Sivilutvalget i Politiets Fellesforbund, Vegar Monsvoll, hyller initiativet og peker på at dette er særlig viktig med tanke på alle endringer nærpolitireformen fører til, og den usikkerheten ansatte i politietaten kan kjenne på.

– Det er krevende tider for mange, og ikke bare for sivilt ansatte, og da er nettopp slike samlinger og initiativer uhyre viktige. Det er en kjempegod arena for både å gi informasjon ut, men ikke minst for å treffe, snakke med og høre fra de ansatte i politinorge hvor det er skoen trykker, sier han.