Sivilutvalget på Stortinget

Sivilutvalgetp Stortinget2017

– Sivilutvalget er opptatt av at politikerne skal få se mer av verdien av de sivile gjøremålene i politiet, sier utvalgsleder Vegar Monsvoll.

– Det var et meget godt møte. Vi diskuterte blant annet nye retningslinjer for utstedelse av pass og E-ID, utfordringer i forbindelse med nedlegging av lensmannskontorer, transportprosjektet og sentralisering av oppgaver som for eksempel lønn- og regnskap, sier Monsvoll. Han forteller at de i møtet la vekt på viktigheten av samarbeidet mellom de sivile og politiet i etaten. – Mange sivile medlemmer blir ekstra berørt av nærpolitireformen. I møtet var vi veldig tydelige på viktigheten av sivil kompetanse i etaten og hvordan sivile gjøremål er en del av politiets forebyggende arbeid, slik som forvaltning og automatisk trafikkontroll, avslutter utvalgslederen.