Skal være ett lokallag der medlemmene føler seg godt ivaretatt

Skal Vaere Ett Lokallag Det Medlemmene Folet Seg Godt Ivaretatt

– Vi er Norges nest største politidistrikt og har om lag 1600 medlemmer. Det er mange medlemmer og ett stort ansvar, men samtidig mange muligheter, sier nyvalgt leder i PF Øst, Espen Orud.

Denne uken avholdt Politiets Fellesforbund Øst sitt årsmøte på Ås utenfor Oslo. Som første lokallag hadde de videooverføring til både Lillestrøm og Sarpsborg der medlemmer kunne følge årsmøtet og avgi sine stemmer.

Legger bak seg en krevende, men lærerik periode

Øst har i likhet med andre politidistrikt vært gjennom en periode med store forandringer, og det har vært mange problemstillinger og saker å ta fatt i. Orud var lokallagsnestleder i nevnte periode, og sier han har lært mye og er tydelig på målsettingen fremover:

– Det er ulike utfordringer i de forskjellige delene av distriktet, men vi har ett fantastisk styre og mange flinke tillitsvalgte ute i organisasjonen, og vi skal jobbe godt belyst utfordringene som er i distriktet på en god måte. Vi er skal "spille hverandre gode" og på den måten få samarbeidet i Øst til å gli enda bedre. Våre medlemmer skal føle seg godt ivaretatt, sier han.

Takket av både Politiets Fellesforbund og politimesteren i Øst

Avtroppende leder i PF Øst, Hans-Kristian Ek, ledet sitt siste årsmøte og ble takket av sine egne medlemmer, Politiets Fellesforbund sentralt og politimester i Øst, Steven Hasseldal.

Politimesteren sa i sin hilsningstale athan var glad for det gode, tillitsfulle forholdet mellom politidistriktet og fagforeningen, og trakk fram Ek som en av hovedårsakene til det.