Skal være synlig, tilgjengelig og tilstedeværende for sine medlemmer

Skal Vaere Synlig Tilgjengelig Og Tilstedevaerende For Sine Medlemmer

– Jeg ser frem til å fortsette på det gode arbeidet som har blitt lagt ned, og vi er allerede godt i gang med å implementere en ny tillitsvalgtstruktur, samt heve kompetanse blant våre tillitsvalgte, sier lokallagsleder Karen Vikanes Bjelland.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten som er gitt av valgkomiteen og lokallagets medlemmer. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å bidra til et godt, åpent og gjensidig samarbeid med arbeidsgiver, sier Bjelland etter å ha blitt valgt inn som lokallagsleder for PF Møre og Romsdal.

Hun kan fortelle at styret har flere viktige målsettinger for 2019, der lønn og bemanning er på toppen av listen:

– Høyere lønn for alle våre medlemmer er en prioritering, og så ser vi at det i etterkant av omorganisering har oppstått noen skjevheter på ulike seksjoner i distriktet. Det varsles om mangelfull kapasitet og det er noe vi må ta på alvor og ha fokus på fremover. Vi skal arbeide for økte ressurser til politidistriktet og være med å påvirke slik at tildelte ressurser blir brukt tilstrekkelig og hensiktsmessig, sier hun.

Lot seg inspirere på kurs for kvinnelige tillitsvalgte

Vikanes Bjelland var deltager på kurs for kvinnelige tillitsvalgte i regi av Politiets Fellesforbund, noe som var med på at hun tok avgjørelsen om å stille som kandidat da valgkomitéen spurte om det var en rolle hun kunne tenke seg å bekle.

– Jeg tok rådene fra den samlingen på alvor, og bestemte for å hoppe i det, og ser frem til nye oppgaver og utfordringer. Jeg har en bratt læringskurve foran meg, og da er det godt å vite at jeg har mange gode kolleger både lokal og sentral som jeg kan sparre med og søke råd hos, sier hun.

Historisk styresammensetting

PF Møre og Romsdal er det første lokallaget i Politiets Fellesforbund der kvinner innehar de tre øverste vervene. Med seg på laget får Vikanes Bjelland nestleder Linn Knudsen og organisasjonssekretær Marit Salater Rotmo - begge med lang fartstid som tillitsvalgte.

– Vi er et bredt sammensatt styre som består av dyktige og engasjerte medlemmer. Dette tror jeg er en stor fordel med tanke på at det bidrar til at vi tenker helhetlig og får god oversikt over situasjonsbildet på de ulike driftsenhetene. Jeg må si at jeg er heldig som nå får lede en så flott gjeng med tillitsvalgte, avslutter lokallagslederen.