Skreddersyr lederutviklingsprogram

AFF2024

Gjennom flere år har Politiets Fellesforbund tilbudt lederutviklingsprogrammer fra Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole. Deltakerne i programmet for lederutviklingen denne perioden er i hovedsak lokallagsledere.

Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) skreddersyr lederutviklingsprogram for virksomheter i privat og offentlig sektor. AFF benytter forskningsbasert innsikt som veiledning og design av programmene. Måten programmet utformes på er det viktigste virkemiddelet, og lederutviklingen tilpasses reelle og aktuelle problemstillinger i organisasjonen.

– Hovedfokuset i landsmøteperioden 2023–2024 skulle være utvikling av lokale styrer. I starten ble det sendt ut en omfattende spørreundersøkelse til alle styremedlemmene i de lokale styrene i alle lokallag, for å kartlegge de lokale styrene sine styrker og svakheter. Kartleggingen ga en svarprosent på mer enn 70 prosent, noe som er meget bra. Dette ga AFF et godt utgangspunkt for å lage et program som treffer mest mulig på de lokale styrene sine behov, sier Marit Salater Rotmo, forbundssekretær med opplæringsansvar i Politiets Fellesforbund.

Styre(t) i riktig retning

Lederutviklingsprogrammet som nå er godt i gang, har fått navnet «Styre(t) i riktig retning»: I 2023 ble det gjennomført både fysiske samlinger og digitale samlinger. Tema har blant annet vært «Hvordan få effektive styrer og team», «Start smart – verktøy for videreutvikling» og «Prosessledelse, tilstedeværelse, møteledelse og videreutvikling av eget lederskap».

– Mot slutten av 2023 samlet vi alle de lokale styrene og evaluerte lederutviklingsprogrammet så langt. Denne førte til en ytterligere presisering av retning i 2024 og hvor hovedessensen er at vi må prøve å se alt i en større sammenheng. Tilbakemeldingene er at programmet allerede har ført til en positiv endring i hvordan det jobbes i lokallagene. Politiets Fellesforbund er en god og profesjonell organisasjon som ved hjelp av AFF blir enda bedre, kommenterer Marit Salater Rotmo, før hun avslutter:

– I 2024 er det lagt opp til to fysiske samlinger, i tillegg til coaching i læringsgrupper. Dessuten er det en bedre linking mellom lokallagsledersamlingene og forbundsstyremøtene. Dette er også et pluss, avrunder Marit Salater Rotmo.