Stipend høst 2019

Stipend2019

Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med søknadsfrist 1. mars og
1.september.

Last ned: Rundskriv 2019 - 06, Stipend Høst 2019

Formålet med stipendordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving, særlig inn mot rollen som tillitsvalgt. For Politiets Fellesforbund vil dette i sin tur bidra til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Utdanningen/studie må ha relevans for rollen som tillitsvalgt. Stipendet utbetales etter full ført studie, når påkrevd dokumentasjon er mottatt. Stipendet dekker ikke yrkesmessig utdanning eller tapt arbeidsfortjeneste.

Det kan søkes om stipendmidler til følgende områder:

  • Utdanning
  • Reisestipend
  • Studier ved andre fagforeninger
  • Internasjonal tillitsvalgtrolle
  • Studiesirkel utarbeidet av lokallaget

Retningslinjene for tildeling av stipendmidler er gitt av forbundsstyret og fremgår slik:

  • Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet.
  • Stipendet skal tildeles tillitsvalgte.
  • Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser, at PF er en fremtidsstyrt organisasjon.

Det kreves skriftlig rapport etter gjennomføringen av studiet/kurset/oppholdet, samt dokumentasjon på de kostnader man ønsker dekket av stipendmidlene. Ved søknad om studier over flere år, må det søkes stipend hvert semester. Stipendet utbetales etter endt semester når nødvendig dokumentasjon er sendt inn.

Det bes om at det fremgår av søknaden hva slags verv man har og det konkrete beløp det søkes om.

Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med søknadsfrist 1. mars og 1.september.

Søknad sendes direkte til forbundskontoret på mail: pf@pf.no, innen 1. september 2019