Studentlaget skifter navn

Martin Danielsen #01

– Det er en liten endring, men en viktig endring og tydeliggjøring, sier leder av PF Politistudentene Martin Danielsen.

Torsdag 12. april avholdt studentlaget til Politiets Fellesforbund et ekstraordinært årsmøte for å få endret en del vedtekter slik at de passet bedre med praktisk gjennomføring.

En av endringene var å bytte navn fra PF Studentene til PF Politistudentene. Hovedårsaken for navnebyttet er at det skulle bli mer tydelig hvilken studentgruppe de organiserer.

– Spesielt i møte med media, og gjennom dem det norske folk, vil det bli lettere å forstå hvem vi representerer, forklarer Danielsen.

Navnebyttet og de andre vedtektsendringene skal formelt godkjennes av forbundstyret i midten av mai.