Studiestart for 24 topptillitsvalgte fra Politiets Fellesforbund

Studiestart For 24 Topptillitsvalgte Fra Politiets Fellesforbund

Leder av School of Management ved OsloMet Kristi Agerup, Forbundsleder Sigve Bolstad og Kurs- og opplæringsansvarlig Liv Ova Graham

I går var det studiestart i emnet «Ledelse i den norske samarbeidsmodellen». Studiet er en videreføring og utvikling av det tidligere studiesamarbeidet mellom School of Mangement ved OsloMet og Politiets Fellesforbund.

Årets studie legger vekt på kunnskap om den norske modellens oppbygging og virkemåte, med fokus på partssamarbeidet hvor en høy grad av medbestemmelse og tillit på arbeidsplassen er sentralt.

– Politiets Fellesforbund er stolte over at vi har fått på plass et studie i det svært fagforeningsrelevante temaet «Ledelse i den norske samarbeidsmodellen», nærmere skreddersøm av en fagforeningsutdannelse med forskningsbasert faglig påfyll, kommer du ikke, sier kurs- og opplæringsansvarlig i PF Liv Ova Graham.

Første til å prøve ut et nytt undervisningsopplegg

Politiets Fellesforbund utrolig positive til den nye muligheten for våre topptillitsvalgte til å gjennomføre årets studie som et «heisemne», at de med opptak til både bachelor- og masternivå nå følger samme undervisning.

Dette er et helt nytt tilbud og konsept fra School of Management ved OsloMet, som ble behandlet og innført etter en forespørsel fra Politiets Fellesforbund og vi er første gruppe ut som prøver dette opplegget.

– Under fjorårets gjennomføring av masteremnet «Ledelse og organisasjonsutvikling», ble det klart at status for eldre utdanning fra Politihøgskolen medførte at noen av deltakerne i målgruppen for studiet ikke kvalifiserte for opptak og retten til å avlegge eksamen på masternivå. De fulgte undervisningen i sin helhet, men fikk ikke studiepoeng for sin innsats. Det er viktig for oss at undervisningen foregår i fellesskap, og nå vil tillitsvalgte fra vår fagorganisasjon få studiepoeng på sitt nivå, enten det er på bachelor- eller masternivå. Dette sikrer at alle i målgruppen får adgang til å ta avsluttende eksamen på sitt nivå, sier Graham.

Kompetanseheving som strategi

På lik linje med politiet blir også Politiets Fellesforbund påvirket av samfunnets struktur, økt globalisering, et komplekst kriminalitetsbilde og skifter i styringsformer innen offentlig sektor. Dette er en av hovedårsakene til at kompetanseheving er en viktig del av Politiets Fellesforbunds strategi.

– Våre tillitsvalgte må forholde seg til større kompleksitet i utfordringene de møter og Politiets Fellesforbund må derfor sørge for at de er godt rustet kompetansemessig i møtet med disse utfordringene, forteller Graham.