Tilbyr kurs om likestillings- og mangfoldsarbeid

Rosa kompetanse pa besok hos FS feb 2020 1

Rosa kompetanse justis fra FRI tilbyr nå kursing til Politiets Fellesforbunds lokalforeninger. – Digital kursgjennomføring kan gjør det enkelt med kompetansepåfyll også i disse dager, sier Rikke Stefanie Hallgren.

Rosa kompetanse justis er en del av fagavdelingen i foreningen FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), og tilbyr kompetansehevende kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold, inkluderende praksiser og hatkriminalitet. Tiltaket har eksistert siden 2011, og mottar dels støtte fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (som ligger under Sekretariatet for konfliktrådene) for å gjøre dette arbeidet, og er for øvrig finansiert over statsbudsjettet.

– For å lykkes med likestillings- og mangfoldsarbeidet trengs det oppdatert kompetanse. Det er noe vi må jobbe med hele tiden, også mens man håndterer den ekstraordinære situasjonen Norge står overfor. Derfor er jeg glad for at vi sammen med Rosa kompetanse justis kan tilby kurs som er mulig å gjennomføre også nå som mange jobber hjemmefra, forteller Rikke Stefanie Hallgren, leder for likestillings- og mangfoldsutvalget i Politiets Fellesforbund.

Hindre diskriminering

Hun forteller videre at Politidirektoratet i januar gjennom en sak på Kilden anbefalte samtlige politidistrikt å gjennomføre kursing fra Rosa kompetanse justis for å bli bedre på mangfold. Kursingen kan blant annet være et bidrag til arbeidslivets organisasjoners plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 25 til å arbeide aktivt for likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

– Rosa kompetanse justis har besøkt deler av Politiets Fellesforbund for kursing tidligere. Mangfoldskompetanse er ferskvare, og vi vil derfor tilby alle en ny runde med kursing, som for tiden gjennomføres digitalt, forteller Elsa Skjong, juridisk rådgiver og tiltaksleder for Rosa kompetanse justis.

Praktisk informasjon

Kurset er uten kostnader, og egner seg både for tillitsvalgte og medlemmer. FRI opplyser om at kompetansen kursdeltagerne sitter igjen med er relevant både i møte med publikum, kollegaer og andre medlemmer, og at de får svært gode tilbakemeldinger på at innholdet i kursene oppleves nyttig for den enkeltes arbeidshverdag.

Ta kontakt med tiltaksleder Elsa Skjong enten på elsa@foreningenfri.no eller telefon 48 11 84 56 for mer informasjon om kurset, eller for å finne et tidspunkt for gjennomføring av kurs for ditt lokallag. FRI har mulighet til å gjennomføre kurs i den lengden, mengden og på det tidspunkt som passer best for lokalforeningen. De benytter i utgangspunktet Zoom som plattform, men har også mulighet til å benytte andre løsninger dersom det er å foretrekke.

Du kan lese mer tiltaket og innholdet i kurset her