Tillitsvalgtkurs for fremtidens politi

Basiskurs Pf Politistudentene

– Dette er med på å gi styret en bedre, og bredere, kompetanse når det kommer til å jobbe for sine medlemmer og svare på eventuelle spørsmål de måtte ha, sier leder i PF Politistudentene, Lisa Figenschou.

Tillitsvalgte på arbeidsplassnivå har en sentral rolle i den norske arbeidslivsmodellen, og Politiets Fellesforbund ønsket i år som i fjor å tilby et basisprogram for PF Polititudentene, det tredje største lokallaget i antall medlemmer, for å styrke kompetansen på dette området.

- Politistudentene er fremtiden i norsk politi, og er en viktig premissleverandør for Politiets Fellesforbund sin politikk. Derfor er det viktig med kompetansefremmende tiltak som dette, sier forbundssekretær og lokallagskontakt for studentlokallaget, Linda Verdal.

Lange dager med faglig innhold

Dagene har startet tidlig og vart sent, og det har vært mye faglig påfyll. Gjennom tre dager har de blant annet fått grunnleggende opplæring i hovedavtalen, hovedtariffavtalen, organisasjonskultur, avtaleverk og påvirkningsprosesser.

– Noe av innholdet har vært veldig nyttig med bakgrunn i de spørsmål vi får fra andre studenter på Politihøgskolen, og så er det noe som er mer matnyttig å kunne når vi skal ut i politietaten som ansatte. Det er mye kunnskap å skulle fordøye, men absolutt veldig interessant og lærerikt, sier Figenschou.

Til nytte for flere enn studentstyret

Tanken bak dette kurset er å best mulig tilrettelegge for at styret i PF Politistudentene skal gjøre en best mulig jobb for sitt lokallag. Med tett opp under 2000 medlemmer er det en stor og viktig del av Politiets Fellesforbund.