Underbemanning og bekymring for det forebyggende arbeidet i nord

Tillitsvalgtsamling Og Arsmote I Pf Nordland

Både lokallagslederen i PF Nordland og ordføreren i Bodø ser utfordringer i politidistriktet som resultat av en underfinansiert politireform.

Denne uken var det tillitsvalgtsamling og årsmøte i PF Nordland, der blant annet konsekvensene av reformen og utfordringene med at det er for få politifolk ute i gatene ble diskutert.

Tidligere på dagen hadde Politiets Fellesforbund et møte med ordføreren i Bodø, Ida Maria Pinnerød (AP), som langt på vei opplever de samme problemene:

– Det vi ser er jo at politiet og GDE-ene er under et stadig sterkere press, slik at det utførende politiarbeidet er under et sterkt press, og det er jo blant annet fordi reformen ikke finansieres fullt ut i forhold til de oppgavene som pålegges politiet og som politiet naturlig har en del av, sier hun.

Viktig å reise ut for å ta temperaturen i politidistriktene

Fra Politiets Fellesforbund deltok forbundsleder Sigve Bolstad, politisk rådgiver Morten Mossin, kommunikasjonsleder Hilde Nordlund og leder for Sivilutvalget, Vegar Monsvoll.

– Det er viktig å komme ut i lokallagene og møte tillitsvalgte og medlemmer for å høre hvor skoen trykker og hvordan de har det.Vi er også glad for at ordføreren inviterte oss når vi skulle til Nordland og høre hvordan etaten vår og reformen oppleves utenfra – både blant lokalpolitikere og befolkningen for øvrig, sier Bolstad.

Marina Sorgard