Tydelige tilbakemeldinger fra lederne

P Fleder2

Denne uka har det vært samling for nivå 2-ledere med deltagelse fra de fleste distriktene. Politiets Fellesforbund fikk tydelige tilbakemeldinger om hvordan situasjonen er for lederne rundt om i Politi-Norge.

- Det ble en meget innholdsrik og nyttig samling. Vi har et stort antall ledermedlemmer i Politiets Fellesforbund, og det er viktig å høre hvilken virkelighet de opplever. Jeg oppfattet samlingen som både innholdsrik og viktig, og det var også tilbakemeldingen fra deltagerne, innleder Lars Reiersen – leder for PF Politilederne.

Situasjonsbeskrivelse

Samlingen ble innledet ved at nivå 2-lederne ga en rask statusrapport fra sitt distrikt. Toppledelsen i Politiets Fellesforbund, representert ved leder Unn Alma Skatvold, nestleder Ørjan Hjortland og politisk rådgiver Erik Sandsmark Idsøe, fikk en ærlig beskrivelse i hva slags krevende situasjon lederne fra de ulike distriktene står i:

- Å være politileder er ofte en ganske ensom rolle. Jeg tror det er veldig viktig med arenaer hvor man kan dele erfaringer og treffe kolleger med de samme utfordringene. Derfor er samlinger for lederne viktige å prioritere for Politiets Fellesforbund, sier Lars Reiersen.


Ulike temaer

I løpet av samlingen fikk deltagerne møte forhandlingssjefen i Politiets Fellesforbund, Roar Fosse, som redegjorde for de strategiske vurderingene knyttet til lønnsoppgjøret, pensjonsoppgjøret og andre aktuelle saker i forhandlingssporet.

- Forhandlingssjefen fikk klare tilbakemeldinger om både lønn og pensjon. Også dagens lederavtale ble diskutert, og her kom deltagerne med klare anbefalinger for Politiets Fellesforbund for veien videre, sier PFPL-leder Lars Reiersen.

Politiforum engasjerer

Politiforums redaktør, Erik Inderhaug, var på plass for å redegjøre for Politiforums strategi og mål. Enkeltoppslag ble tatt fram og diskutert:

- Da var engasjementet høyt. Ingen tvil om at Politiforum har engasjerte lesere blant lederne, understreker Lars Reiersen.

Engasjement skapte også politisk rådgiver, Erik Sandsmark Idsøe. Han ga deltagerne et innblikk i hvordan Politiets Fellesforbund jobber strategisk for å få gjennomslag politisk og i media.

- Jeg tror lederne lærte mye av innlegget til Erik Sandsmark Idsøe. Det samme gjorde de av analytiker Dag Arne Thoresens tanker om hvordan politibudsjettet er bygd opp og hvordan han alternativt kunne tenke seg å bygge opp politibudsjettet.

Egen seanse med PF-lederen

Avslutningsvis hadde forbundsleder Unn Alma Skatvold en egen økt med deltagerne hvor hun understreket viktigheten av å møte lederne og å få en ærlig situasjonsrapport og hvor også ulike tema kan bli diskutert.

- Lederne er viktige medlemmer av Politiets Fellesforbund og er nøkkelansatte i etaten. Det er viktig å lytte til hva de har å si. Det er nødvendig at vi har en arena hvor erfaringer og utfordringer kan drøftes. Jeg føler at denne ukens samling var et ubetinget pluss. Tilbakemeldingene fra deltagerne tyder også på det, avrunder en fornøyd leder for PF Politilederne, Lars Reiersen.