Varslingsombud for politiet

Anna Sollien i studio under lokallagsledersamling januar 2022

Anna Sollien, fagleder ved tariff- og arbeidslivsavdelingen, var kursleder for samlingen.

Politiets Fellesforbund har satt ned en egen arbeidsgruppe som har jobbet intensivt for å sørge for at innretningen til det nye ombudet blir så presist som mulig. – Det er viktig at et nytt varslingsombud for politiet får tilstrekkelig myndighet og at det kan opptre fullstendig uavhengig, sier Anna H. Sollien, fagleder for lønn og tariff i Politiets Fellesforbund.

Hun er fagleder for tariff og arbeidsliv i Politiets Fellesforbund og har ledet arbeidet med å sørge for at mandatet knyttet til et nytt varslingsombud blir så presist og godt som overhodet mulig:
- Varslingssaker er svært belastende både for den som varsler og den det blir varslet om. Varslingssaker er komplekse og krever tillitvekkende håndtering. Politiets Fellesforbund er opptatt av at saker skal løses på lavest mulig nivå, samtidig som det i mange alvorlige saker ikke er mulig å håndtere de habilt i egen organisasjon. Derfor er det svært viktig at et varslingsombud for politiet har den nødvendige myndigheten, ansvaret og rollen – kort og godt de riktige verktøyene. Det er meget viktig at varslingsombudet er uavhengig og i stand til å ta selvstendige avgjørelser. Potensielle besparelser for samfunnet er enorme. Det kan være snakk om flere milliarder norske kroner hvert eneste år, fortsetter Anna H. Sollien.

Nasjonalt varslingsombud er målet

Politiets Fellesforbund har i mange år jobbet for å få på plass et nasjonalt varslingsombud. Altså et varslingsombud som også skal håndtere saker fra andre deler av arbeidslivet:
- Målet vårt er fortsatt å få på plass et nasjonalt varslingsombud, men at det nå blir et varslingsombud for politiet er en god start. Vi setter nå ressursene inn på å påvirke der vi kan, sier Anna H. Sollien.