– Vi kan lære av hverandre

Per Erikgeneralsekretaerer

Fra venstre ses Stian Rugsveen Engen (Norsk Fysioterapeutforbund), Anna Grønvik (Presteforeningen), Birgitte Olafsen (Forskerforbundet), Jon Olav Bjergene (Unio), Per Erik Ommundsen (Politiets Fellesforbund), Petter Bruce (Bibliotekarforbundet) og Thor Eivind Halvorsen (Norsk Radiografforbund).

Unio er Norges største hovedorganisasjon for medlemmer med høyere utdanning. Unio har hele 389 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsorganisasjoner. Denne uka inviterte Politiets Fellesforbund en rekke av dem for å se på mulighetene for et tettere administrativt samarbeid.

– Jon Olav Bjergene, sekretariatssjef i Unio, tok på sensommeren initiativ til å samle alle de administrative lederne i Unio-forbundene. Det første møtet ble avholdt i september i Unio sine lokaler. Denne uka var det ny samling i våre lokaler i Nydalen, sier Per Erik Ommundsen, generalsekretær i Politiets Fellesforbund.

Han deler gjerne hva han håper å få ut av samlingene med de andre administrative lederne:

– Vi legger oss ikke bort i politikk. Det er ikke vårt bord. På vår agenda står temaer som finansforvaltning, datasystemer, personalpolitikk og andre aktuelle temaer. Vårt fokus er å lære av hverandre og se på hvilke områder forbundene kan samarbeide administrativt. Noen av forbundene er på omtrent samme størrelse som oss, mens andre er både større og mindre når det gjelder antall medlemmer. Vi har mange av de samme utfordringene, og derfor kan erfaringsdeling være svært nyttig. Derfor føler jeg at disse to innledende samlingene kan være starten på et langsiktig og fruktbart samarbeid. Jeg er ikke i tvil om at Politiets Fellesforbund kommer til å dra nytte av disse møtene, sier Politiets Fellesforbunds generalsekretær.