Viktig å bygge nettverk

Amalie PF Ung

Amalie Zwerg Gran deltok på PF Ung-samling.

Denne uka har PF Ung hatt samling på forbundskontoret. Ulike temaer ble tatt opp. Naturlig nok er ressurssituasjonen i norsk politi og muligheten til å få jobb det som opptok deltagerne mest.

PF Ung er fersk som organisasjon og sikter på å gjennomføre to møter årlig. PF Ung har ingen valgt leder, men Amalie Zwerg Gran – opprinnelig fra Stavanger - fungerer som talsperson:

- Jeg er en av de heldige som har fått meg fast jobb i politiet. Jeg gikk ut av Politihøgskolen i 2022 og er i dag fast ansatt på Operasjonssentralen i Bodø. Det er langt verre for mange av mine jevnaldrende som ikke har fått seg fast jobb eller som er i vikariater eller midlertidige stillinger. Det så lyst ut da vi gikk ut fra Politihøgskolen, men plutselig er det meste snudd på hodet. Dette er en usikkerhet som mange naturligvis føler på, sier Amalie Zwerg Gran.

Ulike temaer

I løpet av samlingen var deltagerne innom en rekke ulike felt, deriblant ansettelsesprosesser.

- Ansettelsesprosesser er veldig viktige for alle som skal ut i jobb. Da er det nødvendig at man vet mest mulig om denne prosessen. Også innenfor andre temaer er det viktig å skaffe seg kunnskap. Jeg vil derfor anbefale alle unge medlemmer av Politiets Fellesforbund til å gjennomføre modulkursene. Jeg har gjennomført to av de fire kursene og har lært masse. Jeg håper at jeg får muligheten til å gjennomføre også de to siste, sier Gran.

Deler info

Amalie Zwerg Gran legger vekt på at erfaringene hun får på kurs eller ved å være med i PF Ung skal komme andre til gode:

- Det er derfor det er viktig med samlinger som PF Ung. Da knytter man kontakter i andre politidistrikt, og man kan komme med tips og råd basert på hva som er praksis i distriktet man kommer fra. Samtidig vil jeg anbefale alle unge politiansatte til å ta på seg tillitsverv. Man lærer noe hele tiden. Selv er jeg varatillitsvalgt på min arbeidsplass, men jeg har ambisjoner om å være tillitsvalgt lenge. Og her har jeg en henstilling både til Politiets Fellesforbund og til lokallagene: Fang opp de unge talentene mens de fortsatt er engasjerte. Inkluder dem i lokallagets arbeid!