Viktig å samarbeide med de politiske partiene

Justispolitisk nettverk

Politiets Fellesforbund etablerte i fjor et justispolitisk rådgivernettverk. Politisk rådgiver Morten Mossin er overbevist om at samarbeid med de politiske partiene er viktig for at politiet skal få bedre rammebetingelser.

Senest torsdag sist uke hadde han samlet de justispolitiske rådgiverne. Det skjedde på Manglerud politistasjon, hvor politikerne fikk et usminket innblikk i en utfordrende arbeidshverdag og hvor ulike typer kriminalitet og stadig flere ungdomskriminelle skal håndteres:

– Politiets Fellesforbund er opptatt av at justisrådgiverne skal ha så god kunnskap som om politiet og hvilke utfordringer det står i til enhver tid. Da er det viktig at politikerne får den informasjonen som trengs og at de med egne øyne kan se den flotte jobben som utføres av norsk politi hver eneste dag, sier Morten Mossin.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Manglerud4

En del av de justispolitiske rådgiverne møtte nøkkelpersonell på Manglerud politistasjon sist torsdag.

Etablert i juli 2022

Det justispolitiske rådgivernettverket ble etablert i juli 2022. I september i fjor besøkte nettverket politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud:

– Her fikk rådgiverne en omvisning og en kapasitetsforståelse for beredskapsressursene som senteret forvalter. De fikk anledning til å stille konkrete spørsmål og høre hvordan bevillinger de bidrar til å jobbe for over statsbudsjettet får direkte følger for den daglige driften av politiet. Jeg er overbevist om at en slik type jobbing overfor de justispolitiske rådgiverne er nyttig, både for Politiets Fellesforbund og for de politiske partiene som deltar, sier Morten Mossin, politisk rådgiver i Politiets Fellesforbund og snart på vei over i en annen stilling i politietaten.

Disse er med i det justispolitiske rådgivernettverket:

  • Jonas Løvdal, Arbeiderpartiet
  • Daniel Fenstad Lyngseth og Casper Lehland, Høyre
  • Erlend Nytrøen, Senterpartiet
  • Finn Krokeide, Fremskrittspartiet
  • Solveig Igesund og Hege Skarrud, Sosialistisk Venstreparti
  • Axel Klanderud, Miljøpartiet de Grønne
  • Mathea Hansen, Kristelig Folkeparti
  • Julie Østengen, Venstre
  • Millie Killi, Rødt