Ny medlemsfordel: Gunstig forvaltning av din pensjon

Nordea Liv

Unio har forhandlet frem en meget god avtale med Nordea Liv på vegne av alle våre medlemmer, som gir gode og konkurransedyktige pensjonsbetingelser. Avtalen kan sikre deg som jobber, eller har jobbet, i privat sektor flere tusen kroner ekstra som pensjonist.

Vet du at du kan velge hvor pensjonen din fra arbeidsgiver skal være? I løpet av fjoråret fikk 1,5 millioner nordmenn som jobber i det private egen pensjonskonto. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon. Dessuten ønsker en lavere kostnader ved forvaltningen, som gir mer penger i pensjon.

Egen pensjonskonto samler pensjon fra nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon) og fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis). Alt på ett sted – i én konto. Dersom du ikke foretok deg noe i fjor, ble pensjonen din samlet i selskapet hvor arbeidsgiveren din har innskuddspensjonen.

Nå kan du bruke din nye medlemsfordel i Unio og flytte pensjonen din til Nordea Liv.

Pensjon – ny medlemsfordel!

Som du kanskje vet kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon liggende i ulike selskap. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den pensjonsordningen du har hos dagens arbeidsgiver, som i 2021 ble samles på ett sted – i en egen pensjonskonto.

Hvorfor skal jeg flytte til Nordea Liv?

  • Blant markedets laveste forvaltningskostnader – lavere kostnader betyr mer i pensjon til deg.
  • Tilgang til mobilløsningen Nordea Boost der du får total oversikt og kontroll over pensjonen din – ta grepene som øker pensjonen din.
  • Pensjonssparing med fokus på bærekraft – bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Ingen plattformavgift eller andre skjulte kostnader – velg mellom bredt utvalg av investeringsprofiler, med medlemspris på Nordea Liv Bærekraft og Nordea Liv Indeksforvaltning (begge valutasikret).

Oversikt over pensjonen

Hva sier folk er viktig for valg av pensjonsleverandør? En undersøkelse Nordea gjennomførte nylig viste at pris på forvaltningen og historisk god avkastning kommer høyt opp på listen. Det samme gjelder oversikt og tilgjengelighet. Over halvparten av de spurte ønsket seg gode digitale løsninger. For mange har bærekraftig pensjonssparing blitt viktig. Alt dette er faktorer som Unio tok med i vurderingen av pensjonsleverandør, og som du nå får glede av.

Det er enkelt å flytte pensjonen

Gå til Nordea Livs nettside for å lese mer om hvordan du enkelt flytter din egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis. Hurtigtilgangen er nordea.no/unio. Logg logg inn i Nordea Boost. Her kan du enkelt flytte din egen pensjonskonto eller dine pensjonskapitalbevis.

Lurer du på hvor pensjonen din er plassert i dag og hva du har oppspart? De vil du finne på norskpensjon.no.

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om medlemsfordelen? Bli med på webinar 17., 22. februar eller 1. mars. I webinaret får du informasjon om den nye medlemsfordelen for deg som er tilknyttet Unio. Det blir fokus på egen pensjonskonto, hva det er og hvordan du enkelt får oversikt over pensjonen din med mobilløsningen Nordea Boost.

Du får vite hvordan medlemsfordelen kan gi deg mer i pensjon – til lavere kostnader.