Tre ting om forsikring ved yrkesulykke

PF Forsikring

Kanskje har du krav på dobbel erstatning ved yrkesulykke? Eller er du for sent ute?

Tre ting du må vite:

  1. Ved en yrkesulykke kan du ha krav på forsikringsutbetalinger fra PF Forsikring også.
  2. Du må selv melde skaden på alle forsikringene du har.
  3. Melder du skaden senere enn ett år, kan utbetalingen bli null.

Punkt 1:

En yrkesskade som skyldes en ulykkeshendelse, gir sannsynligvis også utbetaling fra PF Forsikring.

Er du kontingentbetalende medlem i PF? Da har du en god forsikringspakke i medlemskapet: PF Obligatoriske. Den inneholder blant annet en omfattende ulykkesforsikring, på opptil 2 millioner kroner. (Forhøyes fra 1,8 til 2 millioner fra 2021). PF Reiseforsikring inneholder også ulykkesforsikring, og man kan ha andre ulykkesforsikringer.

Alle ulykkesforsikringene du har, utbetales når du blir utsatt for en ulykkeshendelse som gir rett til erstatning. Det er du som velger summen du vil forsikre deg for. PFs ulykkesdekninger gjelder hele døgnet, både i arbeid og fritid. Derfor kan en yrkesskade/yrkesulykke gi deg utbetaling fra PF Forsikring – og andre ulykkesforsikringer du eventuelt har.

Punkt 2:

Forsikringsselskaper, Statens Pensjonskasse og NAV kan ikke kommunisere om din sak uten din tillatelse. De kjenner ikke til hverandres skadesaker. Derfor er det viktig at du melder om skaden din til alle aktuelle, og selvsagt til PF Forsikring. Vi hjelper deg med alle PF-forsikringene dine, og informerer deg gjerne om SPKs ordninger også.

Punkt 3:

Meld skaden snarest! Hvorfor? I verste fall mister du all rett til erstatning. Hovedregel: ett års meldefrist. For yrkesskade er det annerledes; den foreldes ikke. Men det gjør alle andre forsikringer. Så meld skaden snarest! Meld heller en skade for mye enn en for lite; man vet ikke alltid på forhånd hva som kan gi varige mén. Melder du tidlig, kan det bli ditt livs beste investering. Forsikringsselskapet må nemlig betale deg forsinkelsesrente - for tiden 8 % - fra to måneder etter at du meldte skaden.

Hva er en ulykke?

Med ulykke menes fysisk skade på kroppen forårsaket av en plutselig, fysisk og ytre hendelse. Dette er forsikringsselskapenes definisjon. Den er annerledes enn definisjonen av yrkesskade. Så henvend deg til «vante fjellfolk», og snakk med oss. Ref. punkt 3: det er ingen grunn til å vente.

Med ønske fra PF Forsikring om en god og trygg jul!

Gå til PF Forsikring