Statsbudsjettet 2021

400 faste stillinger og et betydelig økt budsjett

Sigve intervjues av TV 2 utenfor Stortinget

Forbundsleder Sigve Bolstad intervjues av TV 2 utenfor Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet 2021.

Politiets Fellesforbund er svært fornøyd med at statsbudsjettet for 2021 foreslår en betydelig økning for politietaten på nesten 900 millioner kroner.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til vårt budskap og nå bevilger nærmere 500 millioner kroner til faste stillinger i politiet. Regjeringen har dermed lyttet til oss om viktigheten av å få flere ansatte til å løse oppgavene i politietaten. Dette har vi påpekt siden innføringen av nærpolitireformen, og det har vært ett av våre to innspill til statsbudsjettet de siste tre årene, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Tettere på befolkningen

Det er ekstra gledelig at regjeringen presiserer i forslag til statsbudsjett at disse pengene skal brukes ute i politidistriktene.

– Vi har gjentatte ganger påpekt at det er et stort behov for økt politikraft der folk bor. Regjeringens forslag til statsbudsjett bidrar til at vi kommer nærmere en nærpolitireform slik befolkningen var lovet, sier Bolstad.

Styrking også av sivile

Budsjettet inneholder en styrking av flere funksjoner i politietaten.

– Vi er også fornøyd med at stillingene til Namsfogden videreføres i 2021. Dette er godt nytt for alle våre dyktige sivile ansatte som lenge har slitt med svært stor arbeidsmengde, sier forbundslederen.

Påtale i politiet skal også styrkes, noe som er svært viktig for hele straffesakskjeden.

– Det er også gledelig at man i budsjettet bevilger midler for at innsatspersonell fra hele landet får mulighet for å trene ved det nye nasjonale beredskapssenteret. Dette vil styrke den spisse beredskapen i hele landet, sier Sigve Bolstad.

Forutsetter at pengene havner i distriktene

Politiets Fellesforbund vil nå lese forslag til statsbudsjett nøye, men er fornøyd med det regjeringen nå foreslår.

– Vi forutsetter at dette er en reell økning. At de 400 nye stillingene fullfinansieres og at kompensasjon for pris- og lønnsvekst i 2021 er tatt med, sier Bolstad.

Signalene fra regjeringen er svært tydelig i forslag til statsbudsjett. Politidistriktene skal styrkes.

– Vi forventer nå at Politidirektoratet i sitt tildelingsbrev følger opp bestillingen fra regjeringen, og at disse pengene nå faktisk havner ute i politidistriktene hvor de er svært tiltrengt og de vil komme befolkningen til gode, sier forbundslederen.