Åpenbart at justisfeltet ikke er prioritert

Statsbudsjett 2020 Bilde

Politiets Fellesforbund mener det er grunn til bekymring når justisfeltet nå får sin åttende minister siden 2013.
– Det er åpenbart at politiet og justisfeltet ikke er et prioriter område for regjeringen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Mandag ble det kjent at Fremskrittspartiet trekker seg fra regjeringen. Dermed står justisdepartementet foran et nytt skifte av minister i nærmeste fremtid. Hvem som får den posten er foreløpig ikke klart, ei heller hvilket av de tre gjenværende regjeringspartiene som får ansvaret for området.

– Det er viktig at man nå får en stabilitet i øverste politiske hold på dette feltet. Dette har vi vært tydelig på ved samtlige av de siste statsrådskiftene. Politiet har gjennomgått historiens største reform de siste fire årene, samtidig som politisk ledelse har blitt endret syv, og nå altså åtte, ganger. Jeg er bekymret for hva dette gjør med fremdriften og måloppnåelsen i nærpolitireformen, sier Bolstad.

Må settes i stand økonomisk til å levere

Politiets Fellesforbund mener fortsatt at intensjonen i nærpolitireformen er god, og var sammen med daværende justisminister Anders Anundsen tett på og utarbeidet målsetningen med reformen. Bolstad mener regjeringens nedprioritering av justisfeltet også har vært tydelig når det gjelder finansiering av reformen og politietaten.

– Jeg har ett klart og tydelig råd til regjeringen; Sett nå den åttende justisministeren økonomisk i stand til å levere politireformen i tråd med intensjonen fra Stortinget. Det fortjener den nye statsråden, det fortjener politidirektøren, det fortjener de ansatte i politiet og det fortjener ikke minst befolkningen, sier Bolstad.

Ny justisminister må levere

Bolstad sier Politiets Fellesforbund er klar til å starte et nytt og godt samarbeid med en ny justisminister når det er på plass.

– Vi skal ta godt imot en ny justisminister – igjen. Jeg håper vedkommende vil være åpen og lyttende. Vi har hatt en svært god dialog med Jøran Kallmyr, og jeg opplever at han har lyttet til det vi har sagt, og vi har vært i gang med mye godt arbeid. Det var knyttet stor spenning til hva som skulle komme i den nye stortingsmeldingen om reformen, og jeg håper ikke dette blir lagt på is. Vi er også lovet en lovendring i løpet av våren når det gjelder yrkesskade. Dette må den nye justisministeren sørge for at kommer på plass, sier Bolstad.