Bolstad møtte Bøhler (Ap)

Bolstad Motte Bohler Ap

Politiets Fellesforbund er opptatt av at politikerne er opptatt av kriminalpolitikk, og har i dag hatt et møte med Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet.

– Bøhler er en politiker som definitivt er opptatt av kriminalpolitikken, og det har vært veldig nyttig for oss å ha en prat med han i dag. Vi har særlig snakket om reformen, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Ønsker ikke nedtrekk på PHS

Forbundsleder Bolstad, nestleder Unn Alma Skatvold og Bøhler, som alle deltok i møtet, er opptatt av viktigheten av at nærpolitireformen gjør at politiet faktisk kommer tettere befolkningen.

– Vi diskuterte også det foreslåtte nedtrekket på Politihøgskolen, og er enig om at kravet om to politibetjenter per tusen innbygger må stå ved lag, men setter spørsmålstegn i om dette faktisk vil være nok fremover. Før man har evaluert og ser hva som trengs mener PF at det er uklokt å begynne med et nedtrekk, sier Bolstad.

Mer informasjon om særorganutredningen

I møtet ble også den ferske særorganutredningen diskutert, og Bøhler var svært interessert i å vite mer om denne.

– Vi har nå sørget for at Bøhler kommer i kontakt med de som har skoene på, og kan få mer informasjon om hvordan disse forslagene vil slå ut, sier Bolstad.