– Dette er en varslet krise

Topolitimenn

– Virkelighetsbeskrivelsen fra politidistriktene om underbemanning, høyt arbeidspress og lang behandlingstid på saker bør ikke komme som en overraskelse. Vi har meldt i fra gjentatte ganger, men det virker som det ikke er vilje til å lytte, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad.

Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt melder om krise i politiet, kunne NRK fortelle denne uka.

NRK Nyhetene har snakket med tillitsvalgte både fra Politiets Fellesforbund og Politijuristene. Det blir meldt om kriselignenede tilstander med skyhøyt arbeidspress, hvor blant annet grove overgrepssaker blir liggende uløst, at terskelen for pågripelser er hevet og det er lite tid til forbyggende arbeid og å svare på hendvendelser fra publikum.

– Situasjonen som har blitt beskrevet i media de siste dagene er et ekko av de tilbakmeldingene vi har fått fra våre tillitsvalgte i lang tid. Dette har vi gjentatte ganger tatt opp med både Politidirektoratet og politikerne. Det kan virke som at de ikke har vært flinke nok til å ta inn over seg disse tilbakemeldingene fra Politi-Norge, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Les hele saken: Politifolk fortviler — Krise landet rundt

En varslet krise

Politidirektør Odd Reidar Humlegård skriver i en kronikk på NRK.no at «politiet har blitt flinkere til å avdekke saker fordi de jobber annerledes, og det at de avdekker flere saker utfordrer på kapasitet». Han mener det er grunnen til at det er lang ventetid på å få saken behandlet.

I samme kronikk skriver han også at det ikke er nærpolitireformen som er årsaken til kapasitetsproblemene, men at den tvert imot er løsningen.

I et intervju med NRK i juni slo også politidirektøren fast at det står bra til i Politi-Norge. Uttalelsen kom i forbindelse med et intervju 13. juni om status for politireformen, og problemene med lang ventetid i alvorlige saker i Øst politidistrikt.

– Evalueringsrapporten innenfor straffesaksområdet for ett av politidistriktene gir altså ikke et helhetlig bilde av politireformen nasjonalt sett, sa Humlegård til NRK den gangen.

Dette reagerer Bolstad på.

– Tilbakemeldingene som nå kommer fra politidistriktene kan umulig være overraskende. Dette er basert på opplysninger vi har visst om lenge, og det er på tide av POD lytter til de tillitsvalgte og lederne i politiet. Vi har alle et felles mål om et best mulig politi, sier Bolstad.

Les kronikken her: Politiet jobber bedre nå enn før

Løsningen på for lite kapasitet er å tilføre mer kapasitet

Politidirektoratet gir mye av skylden for det de beskriver som «en krevende situasjon» på at det skal innføres nye metoder og at man må øke kompetansenivået i etaten, men det er en påfallende mangel på foreslåtte løsninger. Det nærmeste man kommer er at de sier de vil styre resursser og øke kapasitet, uten å si noe om hvor disse resurssene skal tas fra og om den økte kapasiteten kommer i form av nye ansettelser.

– Gjennomgangsmelodien fra alle tolv politidistrikt er at det er en for stor arbeidsmengde på for få ansatte, og mens dette skjer besluttes det at man skal ta ned opptaket på Politihøgskolen og stillinger holdes vakante på grunn av sprengte budsjetter. Det er helt feilslått strategi, sier Bolstad.

Ingen krisemaksimering, men realiteten

I samtlige politidistrikt meldes det om for få ansatte, og en presset bemanningssituasjon. 

I Møre og Romsdal har en etterforskningsavdeling nesten blitt stengt av hovedverneombudet på grunn av skadelig arbeidsmiljø.

– Det er ikke nok folk å fordele sakene på. Da er det en som gjør jobben til to. Dette fører blant annet til sykmeldinger, sier lokallagsleder i Møre og Romsdal, Øyvind Sund. Blant annet har det vært lang ventetid bare på å anmelde alvorlig kriminalitet som voldtektssaker.

I Oslo ligger 500 saker på vent på enhet Sentrum, uten å bli behandlet, ifølge NRK, og tillitsvalgte i Innlandet melder om at sykefraværet øker og at ansatte i sykefravær eller svangerskapspermisjon ikke erstattes. Dette er bare noen av tilbakemeldingene de tillitsvalgte har gitt.

– Dette er ingen krisemaksimering, det er en realitetsorientering, sier Sund til NRK.

Les mer: Svarene fra politiets tillitsvalgte og politimestrene