Arendalsuka 2019

Lovte flere politifolk i gata og et etterforskningsløft

Bilde Debatt Arendal 2019

Politiets Fellesforbund har denne uka satt justispolitikk og våre medlemmers interesser på dagsorden i Arendalsuka. Dette har resultert i noen klare lovnader fra justisministeren.

Politiets Fellesforbund har i sommer foretatt en kartlegging blant lokallagene våre i de tolv politidistriktene. På spørsmål om politiet har kommet tettere på befolkningen i sitt distrikt svarte alle nei. Denne virkelighetsbeskrivelsen fra våre lokallag ble til en svært god nyhetssak på TV2 Nyhetene mandag kveld, og et oppspark til partilederduellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Duellen dreide seg nesten bare om nærpolitireformen.

– Vi er veldig glad for at nærpolitireformen og konsekvensene endelig settes ordentlig på dagsorden, og når helt til topps i norsk politikk. Polititjenestene ute til folk der de bor og oppholder seg er svært viktig for samfunnet og må tas på alvor, sier forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Stort fokus på reform i Arendal

Og konsekvensene av reformen, både når det gjelder å være tettere på med mer synlig politi ute der hvor folk bor og oppholder seg, forebygging og etterforskningskapasiteten, har stått i fokus gjennom hele Arendalsuka.

I Politiets Fellesforbunds egen debatt «Nærpolitireformen fjerner politiet fra befolkningen – hva gjør vi?» deltok både justisminister Jøran Kallmyr, politidirektør Benedicte Bjørnland, leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, vår egen forbundsleder Sigve Bolstad, og to ordførere, fra henholdsvis Nittedal og Lindesnes kommune.

Debatten, som fant sted i et stappfullt Strand Café, startet med at den mangeårige innsatslederen ved Sør-Øst politidistrikt, Arne Guddal, delte sin virkelighetsbeskrivelse av situasjonen i etaten etter reformen, og forklarte hvorfor han etter 29 år som politimann nå tar permisjon fra etaten som følge av reformen.

Under debatten kom det flere klare lovnader fra justisministeren om å bedre situasjonen i etaten i den varslede stortingsmeldingen som er ventet til høsten.

Store lovnader fra justisministeren

Justisministeren lovte:

* Å vri ressursene tilbake til gata.

Han sa at kanskje litt for mye ressurser har gått med til å opprette prosjektstillinger i forbindelse med politireformen, og han vil nå styrke det operasjonelle og politipatruljene.

– Patruljeringen har blitt enda viktigere i politireformen. En ambisjon for meg som justisminister er å sørge for at vi får enda flere patruljer ute i gata, og jeg kan love dere at vi kommer til å nå målet om to politibetjenter per 1000 innbygger innen 2020. Det er en garanti fra meg, sa justisministeren.

* Fjerne tidstyver for politifolk.

Som eksempler på dette pekte Kallmyr på transport av psykiatriske pasienter samt transport til arresten.

* Få på plass et etterforskningsløft.

Kallmyr sier han er klar over at vi er nødt til å gjøre noe for å løfte etterforskningsfeltet, og at det er for stor turnover her i dag.

– Dette er en av de tingene vi må gjøre noe med og som kommer til å bli adressert og som vi er nødt for å gjøre noe med i den meldingen her, sa Kallmyr.

* Han presiserte også at man skal prøve å vri mer av ressursene fra Politidirektoratet og over til distriktene.

Glad for konkrete løfter

Bolstad er klar på at Politiets Fellesforbund skal følge opp lovnadene fremover.

– Jeg er utrolig fornøyd med hvordan Politiets Fellesforbund har vært med på å sette justispolitikken og våre medlemmers interesser på dagsorden under Arendalsuka. At vi får klare lovnader fra justisministeren på at det vil skje justeringer i nærpolitireformen i tråd med det vi har påpekt synes jeg er veldig positivt. Så skal vi følge opp og være tett på utover høsten for å sørge for at dette blir faktiske handlinger og ikke forblir lovnader, slik at både befolkningen og medlemmene våre kan få den nærpolitireformen de er lovet, sier forbundsleder Bolstad.

Deltok i flere debatter

I tillegg til debatten i Politiets Fellesforbunds regi deltok forbundsleder Sigve Bolstad i en av hoveddebatten i regi av Arendalsuka: «Har vi gitt opp kampen mot kjeltringene?», og også i denne debatten ble nærpolitireformen og politiets kapasitet til å forebygge og være tett på i lokalsamfunnene viktig tematikk.

Nestleder Unn Alma Skatvold deltok i debatten «Kontroll eller tillit – eller ja takk, begge deler?» som ble arrangert av AKAN.

I tillegg delte Politiets Fellesforbund ut en brosjyre med virkelighetsbeskrivelsene til lokallagene i politidistriktene under hele Arendalsuka, som fanget oppmerksomheten til flere politikere på stortinget.