Fornøyd med politsatsningen

Bolstad Amundsen Humlegard Lm 2017

Justisminister Per Willy Amundsen er fornøyd med regjeringens satsing på politiet, både når det gjelder økonomiske bevilgninger og bemanningsøkning. Dette fortalte han da han besøkte landsmøtet til Politiets Fellesforbund på tirsdag.

Til tross for at bemanningstallene for 3.kvartal viser en liten nedgang på 0,01 i politidekning per 1000 innbygger mener justisministeren at oppbemanningen har vært god.

– Da har man i så fall lagt til grunn tall som inkluderer sommervikarer i 2. kvartal, og det skal man selvfølgelig ikke gjøre. Det er ingen tvil om at vi nå har hatt en sterk økning i antall årsverk i politiet. Fra 1. januar 2014 til 1. oktober 2017 har vi økt antall årsverk i politiet med 2137, så det er betydelige tall, sier Amundsen.

Og han lover at oppbemanningen av politiet vil fortsette.

– Vi er nå, medregnet PST, på et tall på 1,89 per tusen innbygger så vi nærmer oss to politibetjent per 1000. Så det er en veldig positiv utvikling. 2017 er rekordåret, og det er der flest tilsetninger har skjedd i politiets nyere historie. Resultatene er tydelige, sier justisministeren.

Mener studentene fortsatt vil få jobb

Til tross for rekordbemanning i 2017 vil det for første gang ikke bli bevilget penger til å ansette studentene som er ferdig på Politihøgskolen i 2018, men justisministeren er ikke enig i at det betyr at studentene ikke får jobb, eller at dette betyr at oppbemanningen vil stanse.

– Jeg deler ikke premissene for det spørsmålet. Det er selvfølgelig fullt mulig å få hele 2018-kullet i jobb, det handler om hvordan man prioriterer pengebruken. Uansett så er det cirka halve kullet hvert år som blir tilsatt som følge av at personer går ut i pensjon. Og ytterligere satsing ut over det er altså fullt mulig innenfor de frie inntektene til politiet. Det som har endret seg fra i fjor er at vi ikke øremerker penger til å tilsette neste års kull, og det er nettopp fordi vi ønsker å gi politiet det handlingsrommet man trenger for å gjøre de riktige prioriteringene på distriktsnivå, sier Amundsen.

Tror ikke på nedbemanningsfrykt

At flere politidistrikt også har ytret bekymring for om forslag til statsbudsjett for 2018 faktisk vil bety en nedbemanning i distriktet kan heller ikke ministeren forstå.

– Det forekommer meg ikke riktig. For det første er det altså sånn at vi de siste årene har satt av ekstraordinære øremerkede midler for å tilsette hele årskull som går ut av Politihøgskolen. Disse midlene videreføres også i 2018. Så de som ble faset inn i 2017 og 2016 og 2015, de pengene videreføres også i budsjettene for 2018. Det vil si at man har den lønnen til de personene man tilsatte fra de kullene. Det handler til syvende og sist om hvordan man prioriterer i det enkelte politidistrikt, sier Amundsen.

Lover fortsatt styrking av politiet

Justisministeren lover en fortsatt styrking av politiet, men mener en satsning på den spisse beredskapen var riktig i år.

– Jeg er opptatt av at vi skal styrke politiet, og jeg mener vi har gjort en historisk satsning på politiet disse årene. Men i budsjettet for 2018 så har vi prioritert beredskapssiden. Et behov som har vært meldt lenge, og som vi nå endelig finner en løsning på. Det gjør at det er et historisk stort løft på 867 millioner som handler om både helikopter, beredskapssenteret og styrket grensekontroll, som jeg mener er vinneren i budsjettet i år, og så får vi komme tilbake til neste budsjett i 2019, sier Amundsen.

Per Willy Amundsen Lm 2017
– Politihelikopter, beredskapsenter og strengere grensekontroll er «vinnerne» i årets budsjett, sier Justisministeren.